Thời sự - Chính trị
Ninh Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng
15:48' 27/2/2019

Ngày 27-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng tiến tới đánh giá, tổng kết trong nhiệm kỳ vừa qua, từng bước xây dựng văn kiện chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ tới. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị -xã hội của tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy; bí thư, trưởng ban tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị.


Thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình xây dựng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên, trong đó coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Một trong các giải pháp quan trọng là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và chỉ đạo các cấp ủy phân công cấp ủy viên cấp mình về dự sinh hoạt với các chi bộ khu dân cư; đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên; tăng cường công tác quản lý đảng viên công tác và sinh hoạt đảng; quản lý đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76 của Bộ Chính trị.

Thực tiễn triển khai các giải pháp nêu trên cho thấy: Sau 8 tháng thực hiện phân công các đồng chí cấp ủy viên các cấp về dự sinh hoạt chi bộ, đa số các đồng chí cán bộ được phân công đã gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động sắp xếp công việc về dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Sau khi dự sinh hoạt chi bộ, đã kịp thời tổng hợp, phản ánh những kiến nghị, đề xuất của chi bộ, đảng viên gửi đến các đảng bộ trực thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị cấp trên có liên quan để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; đến nay nhiều kiến nghị, đề xuất đã được xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả, được dư luận cán bộ, đảng viên ở cơ sở đồng tình, phấn khởi và đánh giá cao.

Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên đã góp phần quan trọng khắc phục tình trạng ở cơ sở không có đảng viên và tổ chức đảng; chất lượng đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Hàng năm, số lượng đảng viên mới được kết nạp vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 6.308 đảng viên. Cùng với thực hiện các giải pháp về công tác quản lý đảng viên công tác và sinh hoạt đảng; quản lý đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76 của Bộ Chính trị... đã góp phần quan trọng củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tại hội nghị, các đại biểu là bí thư các đảng bộ trực thuộc đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức xây dựng Đảng, nêu bật những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả hơn về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Nhất là việc làm tốt công tác quản lý đảng viên công tác và sinh hoạt đảng; quản lý đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 76;

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất cao với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và góp ý về kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3-2-2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh (ảnh dưới) đánh giá cao kết quả và những ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng chí nhấn mạnh: kế hoạch tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, nhiệm kỳ 2015-2020 nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là một việc làm cần thiết và cần được tập trung triển khai sớm, qua đó tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu.Đồng chí nêu rõ: Năm 2019, được xác định là năm nước rút thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XIX, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục xác định bên cạnh việc đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lựa chọn các vấn đề còn những khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo giải quyết.

Đối với một số nội dung của hội nghị, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng: Về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá, phân loại thực trạng sinh hoạt chi bộ, chỉ rõ nguyên nhân, đưa ra kiến nghị đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các giải pháp cũng như những cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đối với kiến nghị của đại biểu về thời gian sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất về cơ bản các chi bộ sinh hoạt ngày 3 hàng tháng, tuy nhiên vì một lý do khách quan mà phải thay đổi lịch họp thì có thể thay đổi, nhưng phải tổ chức sinh hoạt trước ngày 5 hàng tháng. Điều này vừa ổn định ngày sinh hoạt vừa nhằm tạo tính linh hoạt cho các chi bộ.

Về việc kết nạp đảng viên mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy cần có kế hoạch cụ thể cho từng năm (cần cụ thể kế hoạch tạo nguồn và kế hoạch kết nạp). Cấp ủy các cấp cần quyết liệt, có cách làm sáng tạo, để phát hiện nguồn, tạo điều kiện bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng. Bên cạnh đó các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên, phát hiện bồi dưỡng nhân tố tích cực, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Đa dạng hóa hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. 

Về việc giảm, miễn công tác và sinh hoạt cho đảng viên; việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy khảo sát kỹ thực trạng việc miễn sinh hoạt đảng, đánh giá kết quả đạt được, chưa đạt được, những vướng mắc để xác định rõ nguyên nhân, từ đó có những đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, chất lượng cán bộ, đảng viên quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chính vì vậy cần hết sức quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ, cấp ủy cơ sở.


HP

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS