Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Tây Ninh
0:24' 3/3/2019

Chiều ngày 2-3, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Trung ương khóa XII về tổ chức xây dựng đảng, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại của địa phương... .


Đ/c Phạm Minh Chính và Đoàn Công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.


Tham gia đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương có các đồng chí: Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có các đồng chí: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thành phố Tây Ninh.

Đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tại buổi làm việc về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại của địa phương năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Cùng với thực hiện có hiệu quả các nghị đại hội đảng bộ các cấp, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trọng tâm là chương trình thực hiện ba khâu đột phá về “cải cách hành chính”, “phát triển nguồn nhân lực” và “đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội”.

Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, bốn nhóm công tác thực hiện các khâu đột phá, đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động và nỗ lực kêu gọi đầu tư để thực hiện các khâu đột phá này. Tháng 10-2018, Tỉnh uỷ đã tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh; việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội đề ra đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt. 

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Đ/c Mai Văn Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Triển khai thực hiện các đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý chặt chẽ biên chế trong hệ thống chính trị. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế 7 năm và có lộ trình thực hiện theo từng năm, tính từ năm 2015 đến nay đã tinh giản được 337 người. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đạt được, trong đó có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt; GDP bình quân đầu người từ 2.102 USD năm 2015 lên 2.536 USD vào năm 2017; Tây Ninh cũng là tỉnh có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước. Việc Tây Ninh thu hút thêm 2.097 triệu USD và 32.042 tỷ đồng vốn đầu tư là đáng ghi nhận trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong thời gian tới, Tỉnh ủy Tây Ninh tiếp tục coi trọng công tác tổ chức xây dựng đảng, đặc biệt xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ hiện nay cần gắn với tư duy toàn cầu về kinh tế số, công nghiệp 4.0 xen lẫn ứng phó biến đổi khí hậu…

Bên cạnh đó, Tây Ninh phải tìm ra lợi thế riêng và phát huy lợi thế gồm tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên con người để là đòn bẩy phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và đây chính là điều kiện để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định của Đảng trong phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và cấp uỷ các cấp. Xây dựng những mô hình mới, cách làm hay và vừa làm vừa rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng.

Rút kinh nghiệm những sai phạm của các địa phương khác, Tây Ninh cần tăng cường công tác kiểm soát quyền lực; xác định rõ vai trò tập thể, cá nhân, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đ/c Phạm Minh Chính trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Phạm Viết Thanh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Trước đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

*Sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh về công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Đ/c Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với 
Đảng ủy phường Ninh Thạnh.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Đảng ủy phường Ninh Thạnh Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh sự quyết tâm của Đảng ủy phường trong thời gian qua là xây dựng được mô hình “Phường vì dân”. Theo đó, trong giai đoạn 1, phường quyết tâm xây dựng cả hệ thống chính trị phải vì dân. Trên cơ sở đó, đến hết năm 2018, phường đã xây dựng được 6 mô hình phục vụ nhân dân. Thông qua việc thực hiện mô hình “Phường vì dân”, trong năm 2019 phường đã phát động phong trào “5 xin, 3 biết”, lấy bộ phận một cửa làm thí điểm.


Bí thư Đảng ủy phường Ninh Thạnh Nguyễn Thị Thanh Thúy báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao phường Ninh Thạnh đã lãnh đạo tốt các mặt phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt mục tiêu 4 giảm, bảo đảm an ninh trật tự, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Phường đã xây dựng được 6 mô hình phục vụ người dân. Địa phương đã thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng các cấp.


Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Ninh Thạnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị phường Ninh Thạnh cần rà soát lại việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, những việc chưa làm được tìm nguyên nhân để có giải pháp thực hiện tốt hơn; chủ động xây dựng Đề án sắp xếp tổ dân phố tinh gọn; khắc phục việc tổ trưởng tổ dân phố không phải lả đảng viên; thực hiện bí thư chi bộ đồng thời kiêm nhiệm 3 chức danh; đưa đảng viên về sinh hoạt tại khu dân cư; tiến hành phân công đảng viên về phụ trách hộ gia đình…

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu thường trực cấp ủy làm tốt công tác tiếp dân; sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn ra khỏi tổ chức đảng. Chú trọng việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện khoán kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách. Đồng chí lưu ý lãnh đạo Đảng ủy phường Ninh Thạnh quan tâm, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp sắp tới; tập thể Đảng ủy phường phải đoàn kết, thống nhất.

Hữu Thiện

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS