Thời sự - Chính trị
Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng
20:35' 15/3/2019

Ngày 15-3-2019, tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII chủ trì hội nghị tại Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị tại Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Mai Văn Chính, Hà Ban chủ trì hội nghị tại TP.Hồ Chí Minh.
                      Đ/c Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị tại Hà Nội.

Dự hội nghị có đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy; thành viên các tổ biên tập và lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, cục, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý vào Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó khẳng định những ưu điểm, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, bất cập và nguyên nhân. Về dự thảo Tờ trình Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất về những điểm cần được kế thừa Chỉ thị số 36-CT/TW cũng như những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương từ sau Đại hội XII của Đảng, như việc chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, trong đó có tiêu chuẩn của cấp ủy viên, thời điểm tính tuổi tham gia cấp ủy; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; việc thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư, phó bí thư, ban thường vụ; bầu đại biểu dự đại hội; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp; việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội, nhất là bố trí bí thư cấp ủy không là người địa phương… Các đại biểu cũng đóng góp một số ý kiến về Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng; Đề cương Báo cáo tổng kết công các xây dựng Đảng 5 năm (2016-2020).Phát biểu kết luận hội nghị tại Đà Nẵng, đồng chí Phạm Minh Chính (ảnh trên), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII nhấn mạnh, việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và xây dựng các dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng là những việc làm hệ trọng, cần phải lấy ý kiến rộng rãi của các cấp, ngành, địa phương. Đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thành viên các Tổ biên tập tiếp thu, chỉnh sửa các dự thảo báo cáo để trình Bộ Chính trị trước khi trình Ban Chấp hành Trung ương tại các Hội nghị Trung ương 10, 11.

                     Đ/c Mai Văn Chính phát biểu tại hội nghị ở TP. Hồ Chí Minh.

*Trước đó, từ ngày 13 đến 14-3-2019, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đã chủ trì các hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các dự thảo đề cương báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Thành phần dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo, vụ trưởng vụ tổ chức - cán bộ của Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; bí thư ban cán sự đảng và vụ trưởng vụ tổ chức - cán bộ các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo và trưởng ban tổ chức một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp Trung ương.


Tin: Mai Anh, Đinh ThànhẢnh: Thành Sáng, Hữu Vinh, Bá Thắng
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS