Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
23:16' 16/3/2019

Ngày 16-3, tại TP Hạ Long, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XII; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.


Làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đánh giá những kết quả, chuyển biến, đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; về thực hiện ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; về những chủ trương, chính sách đổi mới của Ðảng, Nhà nước và sự vận dụng sáng tạo của địa phương...                              Các thành viên tromg Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII tại buổi làm việc.

Các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã trao đổi ý kiến, làm rõ thêm nhiều vấn đề trong tư duy, cách làm sáng tạo và sự đột phá của Quảng Ninh; những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và những phương hướng, biện pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh: Quảng Ninh có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh 2011 và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 đạt 7,6%; 3 năm 2016-2018 đạt 10,5%, dự kiến 5 năm 2016-2020 đạt 11,1%. Bình quân thu nhập đầu người tăng nhanh, năm 2015 đạt 3.900 USD, gấp 1,7 lần so với năm 2010; năm 2018 đạt 5.115 USD, gấp 2,3 lần so với 2010, dự kiến đến 2020 đạt 6.335 USD, gấp 2,94 lần so với 2010.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đánh giá: Quảng Ninh đã xây dựng được các quy hoạch chiến lược bám sát với Nghị quyết của Đảng và thống nhất được quan điểm, phương châm, nguyên tắc, triết lý phát triển. Từ đó, tỉnh đã đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững; chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh. Đặc biệt là tỉnh đã tiên phong thực hiện nhiều cách làm sáng tạo cả về lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Điển hình là phát triển ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; sáng tạo đi đầu, triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), được Chính phủ đánh giá cao và nhân rộng ra cả nước; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân được chú trọng, thu được những thành tựu đáng khích lệ...
Những kinh nghiệm của Quảng Ninh tích lũy được trong 10 năm qua là rất đáng quý. Và thứ đáng quý nhất Quảng Ninh có được chính là sự tự lực, tự cường và đổi mới sáng tạo; không chùn bước trước khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng đã gợi mở một số tư duy, cách làm mới cho Quảng Ninh. Trong đó, Quảng Ninh cần tiếp tục phát huy những yếu tố đã làm nên thành công trong thời gian qua, bao gồm: Định hướng đúng, bám sát Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng, phù hợp với thực tế địa phương; huy động sự vào cuộc, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; quyết tâm cao, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc nấy và có hiệu quả; duy trì phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ, ngành và tích cực huy động các nguồn lực. Đồng thời, đồng chí Phạm Minh Chính cũng ghi nhận những kiến nghị của Quảng Ninh để tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Trong chương trình làm việc tại Quảng Ninh, chiều 16-3, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đi thực tế tại Vân Đồn.


Minh Hà

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS