Thời sự - Chính trị
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm 2019
23:29' 16/3/2019
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018.


Năm 2018, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các Nghị quyết Trung ương 6,7 và nhiều quyết định, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Ngành đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định, phê duyệt 6 đề án sắp xếp tổ chức bộ máy các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy. Sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong của các đơn vị theo các đề án sẽ giảm 8 đơn vị cấp phòng và tương đương trực thuộc, không tổ chức văn phòng tại các ban đảng và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giảm 6 trưởng phòng và xây dựng lộ trình đến năm 2021 giảm tiếp 17 phó trưởng phòng.

Bên cạnh đó, sau 3 đợt sắp xếp, sáp nhập và chia tách các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, kết quả đã giảm 211 thôn, tổ dân phố (bao gồm 53 thôn, 158 tổ dân phố), giảm hơn 1.200 người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, đặc biệt chú trọng và tập trung cho những vùng trọng yếu, những nơi có ít đảng viên hoặc chưa có đảng viên. Trong năm 2018 đã kết nạp được 1.953 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên 51.881 đồng chí. 

Trong năm 2019, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái trong nội bộ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, chất lượng; phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ở những nơi chưa có tổ chức đảng để tiến tới "xóa" địa bàn không có tổ chức đảng; tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng, nhất là các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XII); chủ động tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Lê Đắc PhươngVăn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS