Thời sự - Chính trị
Học viện Chính trị khu vực IV: Khai giảng các lớp cao học hệ không tập trung K25
23:46' 17/3/2019
Sáng 17-3, Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng các lớp cao học hệ không tập trung K25 khoá học 2018 - 2020 cho 80 học viên thuộc các chuyên ngành: Chính trị học, Quản lý kinh tế, Văn hoá học và Xã hội học.
PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khai giảng.


Dự Lễ khai giảng có PGS, TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS, TS Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS, TS Lê Quốc Lý cho biết, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về đào tạo cán bộ trình độ cử nhân chính trị, thạc sĩ, tiến sĩ nghiên cứu Khoa học lý luận Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; có khả năng tổ chức nghiên cứu các chương trình khoa học cấp Nhà nước, đề tài khoa học cấp bộ, cấp cơ sở và các dự án khoa học quan trọng. Các học viên trúng tuyển vào Học viện trong bối cảnh toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó có nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, mỗi học viên phải xác định cho mình động cơ, thái độ học tập đúng đắn, tham gia học tập phải có tinh thần cầu thị, bố trí sắp xếp công việc hợp lý để tham gia khóa học đầy đủ. Từng học viên phải kiên trì vượt qua mọi khó khăn, thích nghi với môi trường học tập mới, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế quản lý đào tạo của Học viện; say mê nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận để trở thành đội ngũ cán bộ vững về lý luận, giỏi về chuyên môn, đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Bên cạnh đó, mỗi học viên cần xây dựng cho mình một phương pháp học tập có hiệu quả nhất, thường xuyên suy nghĩ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào cụ thể tình hình thực tiễn công tác và trong đời sống xã hội, đóng góp vào nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. 

Theo Quyết định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các lớp cao học hệ không tập trung K25 khoá học 2018 - 2020 mở tại Học viện Chính trị khu vực IV gồm có các chuyên ngành: Chính trị học có 27 học viên; Quản lý kinh tế có 26 học viên; Văn hoá học có 13 học viên và Xã hội học có 14 học viên.

Sơn Tra
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS