Thời sự - Chính trị
Thừa Thiên Huế quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
17:5' 18/3/2019
Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt nghị quyết tại hội nghị.
Sáng ngày 18-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai một số nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương mới ban hành và tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Trường Lưu , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết. 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Quy định 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định 179-QĐ/TW ngày 25-2-2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10-1-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận 43-KL/TW ngày 7-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình 55-CTr/TU ngày 28-2-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kết luận 44-KL/TW ngày 22-1-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai công tác rà soát và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đắc Phương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS