Thời sự - Chính trị
Hà Giang tập trung hoàn thành các chỉ tiêu quý I - 2019
22:44' 16/4/2019

Ngày 16-4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 25 mở rộng. Các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban đảng Trung ương: Ban Tổ chức, Ban Nội Chính, Ủy ban Kiểm tra; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Hà Giang.
Toàn cảnh Hội nghị.


Trong 1,5 ngày làm việc, hội nghị đã đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019; sơ kết 1 năm thực hiện Đề án số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)…

Trong quý I, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, trong đó chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các dự án thu hút đầu tư; tập trung chỉ đạo phối hợp giữa cấp và ngành thông qua giám sát của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách cơ sở. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương và của tỉnh. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng, nhân dân và tăng cường mối liên hệ giữa cấp ủy với chính quyền và nhân dân. Đã có nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tăng so với cùng kỳ năm 2018. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu

Sau 1 năm triển khai thực hiện Đề án số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đề án đã hoàn thành 9/10 nội dung. Đã giảm 4 cơ quan và 1 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, giảm 5 cấp trưởng, 4 cấp phó, 26 phòng, khoa, 44 cấp trưởng, phó phòng; giảm 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, giảm 4 cấp trưởng, 3 cấp phó, 18 khoa, phòng, 36 cấp trưởng, phó phòng, khoa. Đối với cấp huyện, giảm 12 phòng, ban, 11 trưởng phòng, ban, 5 phó trưởng phòng, ban… Sau sáp nhập, hợp nhất, các cơ quan đã có sự thay đổi về tổ chức, cơ cấu bên trong, hoạt động tốt hơn, không làm gián đoạn hoặc ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao. Sau 1 năm thực hiện Đề án số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hà Giang đưa ra 7 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và 7 kiến nghị, đề xuất với Trung ương để rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện.

Tại hội nghị đã có 20 ý kiến tham gia thảo luận, góp ý vào quá trình triển khai Đề án tái cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Giang, nhất là tái cơ cấu về nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị và phát triển dược liệu; chủ trương thiết kế định hình nhà truyền thống dân tộc Mông; các vấn đề trong triển khai quy hoạch của tỉnh; kết quả thực hiện thu hút đầu tư; quá trình thực hiện Đề án số 22; việc khoán kinh phí hoạt động của các thôn, bản; quy định về nêu gương trong cán bộ, đảng viên và đổi mới nhận xét, đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên…

Sáng mai, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiến hành hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bổ sung quy hoạch Ban Chấp Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Minh Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Linh thiêng nguồn cội!    (14/4/2019)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS