Thời sự - Chính trị
TP. Hồ Chí Minh: Thực hiện tinh giản biên chế chưa gắn với xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy
17:21' 19/4/2019
Nhận định này được đưa ra tại hội nghị sơ kết việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức do Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
Toàn cảnh hội nghị sơ kết.


Sáng nay (19-4), Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW; 1 năm thực hiện Thông báo số 30, Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Năm 2016, TP. Hồ Chí Minh có 4.549 biên chế, đến năm 2017 còn 4.234 biên chế (giảm gần 7%). Năm 2018 số biên chế giảm 7,32% so với năm 2017. Đến tháng 6 năm 2018, tổng số biên chế của TP. Hồ Chí Minh là 3.628 biên chế.

Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhận thức được tầm quan trọng của việc tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cho phù hợp với tình hình thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Các cơ quan quản lý nhà nước được sắp xếp lại theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, giúp công tác quản lý từng bước được nâng cao; công tác rà soát, cải tiến thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Vấn đề đáng chú ý là công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm hơn, tạo được sự chuyển biến trong xây dựng đội ngũ cán bộ dự bị.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW vẫn còn một số hạn chế, như: Số lượng biên chế thực tế còn khá cao so với số biên chế được Trung ương giao. Vẫn còn cấp ủy lúng túng trong thực hiện tinh giản biên chế; chưa chú trọng đúng mức đến việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ gắn với việc xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy. Công tác quản lý biên chế chưa thật sự chặt chẽ; Ở một số cơ quan, đơn vị, công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa gắn với quy hoạch và vị trí việc làm, nhu cầu phát triển của đơn vị; cơ cấu đội ngũ cán bộ còn mất cân đối, thiếu đồng bộ, chưa hợp lý, thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, chuyên môn đầu ngành, cán bộ có trình độ cao.

Để khắc phục những hạn chế này, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng ở TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm bớt khâu trung gian, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; triển khai đề án sắp xếp lại tổ dân phố, tổ nhân dân, những chức danh hưởng lương từ ngân sách; đẩy mạnh hoàn thiện đề án vị trí việc làm đối với từng cấp, từng ngành, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, qua đó sàng lọc cán bộ có đầy đủ tiêu chuẩn về năng lực, sức khỏe để sắp xếp vào các vị trí việc làm phù hợp, quyết liệt tinh giản biên chế đến năm 2021 theo kế hoạch….


Việt Đức

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Linh thiêng nguồn cội!    (14/4/2019)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS