Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên
14:57' 24/4/2019

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục xét kết nạp đảng và xét công nhận đảng viên chính thức, kiểm tra trực tiếp tại ban tổ chức cấp ủy 5 đơn vị: Quận 7, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, Khối Doanh nghiệp thành phố và Khu Chế xuất - Khu công nghiệp thành phố.
Đồng chí Lê Minh Trí – Bí thư Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn trao Quyết định kết nạp cho đảng viên mới.


Kiểm tra thực tế 395/1.817 (21,74%) hồ sơ công tác tham mưu quy trình, thủ tục xét kết nạp đảng và xét công nhận đảng viên chính thức, kết quả cho thấy công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên của 5 đơn vị được thực hiện khá chặt chẽ. Ban tổ chức cấp ủy cấp trên cơ sở tham mưu công tác kết nạp; hằng năm, có kế hoạch chỉ đạo, giao chỉ tiêu cho các cấp ủy cơ sở; chủ động phối hợp với các ban và ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên, đề nghị công nhận đảng viên chính thức trước khi trình ban thường vụ cấp ủy; làm tốt việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác kết nạp đảng viên tại các cấp ủy trực thuộc; qua đó kịp thời tham mưu ban thường vụ cấp ủy có chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tổ chức đảng còn hạn chế trong công tác này.

Bên cạnh đó còn một số mặt hạn chế như công tác tham mưu thực hiện quy trình, thủ tục xét kết nạp đảng, xét công nhận đảng viên chính thức vẫn còn sai sót (104/395 hồ sơ, chiếm 26,33%), cụ thể như: Thời hạn xét kết nạp đảng viên kéo dài, xét công nhận đảng viên chính thức trễ, trình tự thời gian thực hiện các thủ tục xét kết nạp đảng chưa hợp lý, chưa sử dụng đúng một số biểu mẫu theo quy định, có thêm một số tài liệu trong thủ tục xét kết nạp đảng, xét chuyển đảng chính thức; chưa theo dõi, cập nhật kịp thời đối với đảng viên dự bị từ nơi khác chuyển đến sinh hoạt đảng chính thức tại đảng bộ.
Ngọc Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
Linh thiêng nguồn cội!    (14/4/2019)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS