Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề về 50 năm thực Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
16:31' 7/5/2019

Sáng 7-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý II - 2019. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Khối; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp khối.


Tại hội nghị, GS Hoàng Chí Bảo (ảnh trên), chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã giới thiệu Chuyên đề "Nhìn lại 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Theo GS Hoàng Chí Bảo, Bác Hồ bắt đầu viết Di chúc ngày 10-5-1965 khi ở tuổi 75. Sau đó, hằng năm, cứ đến dịp sinh nhật, Bác lại tiếp tục bổ sung, sửa chữa để có bản hoàn chỉnh vào năm 1969. Ngoài bản chính thức công bố năm 1969, ngay sau khi Người qua đời, Trung ương đã công bố các bản Người viết những năm trước đó để các thế hệ con cháu hiểu rõ thêm ý nguyện và tình cảm của Bác Hồ với Đảng, với đất nước, với dân tộc và nhân dân.


Thực hiện những chỉ dẫn của Bác Hồ trong Di chúc, suốt 50 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng chăm lo tự xây dựng, chỉnh đốn cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nghị quyết Trung ương 23, khóa III (12-1974) về xây dựng Đảng đã tạo sức mạnh, sự thống nhất ý chí, hành động của Đảng, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng. Đại hội VI của Đảng (12-1986) là sự tự phê bình, phê bình nghiêm túc, một cuộc chỉnh đốn lớn để đi đến hoạch định đường lối đổi mới. Hội nghị Trung ương 3, khóa VII (6-1992) về đổi mới, chỉnh đốn Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới phát triển mạnh mẽ vượt qua thách thức của sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô.


Với thành quả của các chặng đường đấu tranh cách mạng, trực tiếp là của công cuộc đổi mới, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đánh giá: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của cán bộ, đảng viên. Chúng ta có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng". Có được thành quả đó, một yếu tố hết sức quan trọng là Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Di chúc của Người.


Hội nghị cũng được nghe các báo cáo viên quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”; hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.


Mai Anh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS