Thời sự - Chính trị
Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
5:15' 11/5/2019
Hội nghị thu hút hơn 3.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu

Chiều 10-5-2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU ngày 1-2-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chương trình, nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời bàn về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh.Hội nghị thu hút hơn 3.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu ở các xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu chính chính ở tỉnh, tới dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban và các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và đồng chí phụ trách công tác Đảng của các Đảng ủy: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện đảng đoàn, ban cán sự đảng, Tỉnh Đoàn và các đồng chí phụ trách công tác tổ chức - cán bộ thuộc các đơn vị; trưởng ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tại các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tới dự có đại diện thường trực cấp ủy cấp huyện (tương đương); lãnh đạo ban và cán bộ, chuyên viên ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở; cán bộ phụ trách công tác tổ chức; các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng nhận xét, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều công văn chấn chỉnh và tăng cường kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ. Các cấp ủy cấp huyện duy trì việc phân công các đồng chí cấp ủy viên, trưởng, phó các cơ quan, đơn vị cấp huyện phụ trách chỉ đạo từng chi bộ ở các loại hình. Cách làm này đã giúp các chi bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt, uốn nắn kịp thời những hạn chế, thiếu sót. Định kỳ, ban tổ chức phối hợp với UBKT cấp ủy cấp huyện phân công cán bộ dự họp với các chi bộ ngành cấp huyện để nắm tình hình, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; báo cáo, tham mưu cấp ủy cấp huyện chỉ đạo kịp thời. Nhờ vậy, sinh hoạt của các chi bộ đi vào nền nếp, nghiêm túc, đúng định kỳ; nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, thể hiện được vai trò lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt của một số chi bộ chưa đổi mới, còn nặng về phổ biến, ít trao đổi, bàn bạc; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu chưa cao; còn có tình trạng nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình hoặc đảng viên chưa nghiêm túc trong sinh hoạt...

Nhiều ý kiến phát biểu tại Hội nghị nhận định, thời gian qua, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm chấn chỉnh sinh hoạt chi bộ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đã ban hành quyết định phân công cấp ủy viên, trưởng, phó cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ ấp, khóm nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đến nay, hầu hết chi bộ đều sinh hoạt đúng theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư khóa X về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới"; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về "Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Quy định số 09-QĐ/TU ngày 8-1-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ...

 Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận, tại địa phương, đơn vị mình việc sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế. Trong đó, có việc cấp ủy chi bộ chưa chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt, nặng bàn về công tác chuyên môn, chưa chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, từ đó chưa phát hiện vi phạm để ngăn ngừa và xử lý kỷ luật. Nhiều chi bộ đề ra nghị quyết lãnh đạo sơ sài, chưa phân công nhiệm vụ cho đảng viên nên khi kiểm điểm, phân tích chất lượng đảng viên không có nội dung để kiểm điểm. Một số chi bộ địa bàn dân cư, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chỉ khoảng 80%...…

Qua phân tích nguyên nhân của những mặt còn hạn chế, nhiều đại biểu đề xuất các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới"; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về "Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ"; Quy định số 09-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư, cấp ủy viên chi bộ; tăng cường kiểm tra sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức thông qua báo cáo, kiểm tra đột xuất...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Trong đó, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ cụ thể do cấp ủy cấp trên và chi bộ giao. Cấp ủy cơ sở nắm chắc tình hình đảng viên, có biện pháp cụ thể để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi ủy phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công. Cấp ủy cấp huyện tiếp tục phân công và quy định trách nhiệm cho từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, để kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm chi bộ, đảng viên vi phạm nguyên tắc và chế độ sinh hoạt chi bộ. Lấy kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên cuối năm.
Sơn Tra

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS