Thời sự - Chính trị
Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại Bắc Ninh
9:1' 23/6/2019

Ngày 22-6, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.


Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy báo cáo với Đoàn công tác về kết quả công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng của tỉnh. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật; năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng lên, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; hoạt động chính quyền được tăng cường hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức được 1.769 cuộc đối thoại với nhân dân, trong đó có 29 cuộc cấp tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối thoại; duy trì 928 mô hình dân vận khéo. Về tổ chức bộ máy, thành lập mới 21 cơ quan, đơn vị và thực hiện giải thể, sáp nhập, giảm được 208 cơ quan, đơn vị, đầu mối, tinh giản được 543 biên chế… 

Về kết quả thi hành Điều lệ Đảng trên các mặt được thực hiện nghiêm như: Việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên; các vấn đề về nguyên tắc tổ chức của Đảng, về tổ chức cơ sở đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác kỷ luật của Đảng… được các cấp ủy trong tỉnh thực hiện nghiêm túc.

Về kinh tế - xã hội, đến nay tỉnh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu đứng đầu cả nước: Đứng thứ nhất cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp; đứng thứ hai cả nước về GRDP bình quân đầu người; đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn FDI; đứng thứ 6 cả nước về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn là 91,7%, 5/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Tỉnh Bắc Ninh đề xuất, kiến nghị với Đoàn công tác một số vấn đề như: Đề nghị Bộ Chính trị cho phép Ban cán sự đảng Chính phủ sớm trình Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Đối với công tác tổ chức xây dựng đảng, tỉnh Bắc Ninh đề nghị Trung ương ban hành quy định sửa đổi, thay thế Quy định 220-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; rà soát, bổ sung, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; quy định số lượng cấp phó của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện thống nhất, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… 

Về công tác kiểm tra, giám sát, đề nghị Trung ương tổng kết mô hình sáp nhập ủy ban kiểm tra và thanh tra, trên cơ sở đó có chủ trương chỉ đạo mở rộng ở tất cả các địa phương hoặc chỉ dừng lại thí điểm… Về công tác dân vận, đề nghị Trung ương sớm sửa đổi Quy định 282-QĐ/TW ngày 1-4-2015 của Ban Chấp hành Trung ương về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ cho phép tỉnh Bắc Ninh được bổ sung hơn 2.600 biên chế giáo viên còn thiếu do dân số cơ học tăng….

Các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo sát với yêu cầu nội dung làm việc của Đoàn công tác, bày tỏ cảm xúc ấn tượng về tốc độ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Ninh với nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước; công tác xây dựng đảng có nhiều sáng tạo; báo cáo chuẩn bị có nhiều thông tin, số liệu minh chứng sinh động; việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương đã thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, Đoàn công tác đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện nội dung, bố cục báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng, mong muốn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là về kết quả các mặt công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và làm rõ phương thức lãnh đạo, kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ nội dung báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu của Đoàn công tác. Đồng chí ghi nhận Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu trên tất cả các mặt công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế – xã hội. Đồng chí khẳng định có những kết quả đó là nhờ Bắc Ninh đã biết cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Trung ương phù hợp với tình hình của địa phương; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương và có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng ở địa phương; sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ, ngành Trung ương với địa phương; sự ủng hộ và vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, đã thể hiện tốt quan điểm Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới cần khắc phục một số hạn chế, như vấn đề môi trường còn nhiều phức tạp; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, điều kiện, cần tập trung khắc phục, có những giải pháp quyết liệt hơn, nâng cao vị thế của tỉnh… Đồng chí đề nghị tỉnh cần hoàn thiện báo cáo với những điểm nhấn, phân tích rõ hơn nguyên nhân của kết quả và những hạn chế, từ đó làm sâu sắc hơn bài học kinh nghiệm. Tỉnh cần bám sát vào đề cương, tiến hành tổng kết công tác xây dựng đảng một cách nghiêm túc, bài bản từ cơ sở cho đến cấp tỉnh, phân tích từ kết quả thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị để đúc rút, bổ sung bài học kinh nghiêm cho Đảng một cách toàn diện.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện các giải pháp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đặc biệt phát triển dịch vụ, đưa Bắc Ninh phát triển tương xứng với tiềm năng kinh tế, văn hóa, lịch sử, phát huy sức mạnh con người đất Kinh Bắc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; có kết luận và đánh giá, thực hiện tốt việc nêu gương, làm rõ việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng; từ thực tiễn, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phù hợp với tình hình hiện nay...

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn trong thời gian tới tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó trước mắt tập trung chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, tỉnh cần chủ động chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn với các đơn vị địa phương khác để từ đó thực hiện liên kết vùng tốt hơn... Tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tăng cường và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Xây dựng tỉnh Bắc Ninh thực sự là điểm sáng của cả nước trên tất cả các mặt. Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu và tổng hợp để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu, xem xét,

Trước đó, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh và Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tiền An (TP. Bắc Ninh).

Một số hình ảnh của Đoàn công tác tại tỉnh Bắc Ninh:Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.Đoàn công tác làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tiền An (TP. Bắc Ninh).Đoàn công tác khảo sát tại bộ phận một cửa phường Tiền An (TP. Bắc Ninh).


Lê Xuân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS