Thời sự - Chính trị
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc tại Tuyên Quang
15:56' 27/6/2019
Ngày 27-6-2019, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.                             Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc có đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và Trưởng Ban Tổ chức các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Quán triệt nội dung, yêu cầu kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, qua công tác kiểm tra nhằm rà soát, hệ thống lại kết quả đã thực hiện, chuẩn bị tốt các điều kiện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí đề nghị, sau đợt kiểm tra này, các cấp ủy đảng của tỉnh tiếp tục kiểm tra cấp dưới để tháo gỡ ngay những vướng mắc. Đồng chí yêu cầu Đoàn kiểm tra làm việc có chất lượng, hiệu quả nhằm rút ra những kinh nghiệm quý báu. Trong quá trình kiểm tra phải tìm ra được những ưu điểm, cách làm mới, cách làm hay, có hiệu quả của tỉnh để nhân rộng và những hạn chế, vướng mắc để có kế hoạch khắc phục, tháo gỡ. Từ đó đúc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn các nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, kế hoạch và nội dung kiểm tra.Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với các nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; việc thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6-6-2018 của Bộ Chính trị; những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng đã báo cáo tóm tắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 26-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của tỉnh.

Từ khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời nhanh chóng xây dựng và ban hành các văn bản để triển khai, thực hiện; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp có tính khả thi; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc nội dung các nghị quyết đề ra, có quyết tâm chính trị cao; chủ động ban hành những cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong điều kiện là tỉnh có nhiều khó khăn, Tuyên Quang đã chủ động, sáng tạo thực hiện một số cách làm hiệu quả trong công tác cán bộ, gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế như: Chú  trọng tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; có quan điểm đúng đắn, phù hợp về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số; lựa chọn việc cụ thể để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Đến nay, 6/6 cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã bố trí, sắp xếp tổ chức đầu mối bên trong. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt 11 đề án của các huyện, thành phố. Sau khi triển khai các đề án đã giảm 8 đầu mối ở cấp huyện. Tỉnh đã thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, sáp nhập, toàn tỉnh giảm 357 thôn, tổ dân phố; giảm 1.785 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh đã bố trí được 1.534/1.739 thôn, tổ dân phố thực hiện bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố. Đến tháng 5-2019, toàn tỉnh còn 605 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 11 đơn vị sự nghiệp công lập. Giai đoạn 2015 - 2019, toàn tỉnh đã giảm 1.290 biên chế.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Tuyên Quang, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã nghe lãnh đạo huyện Yên Sơn báo cáo về việc phối hợp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Kim Quan, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Sơn và xã Kim Quan đã phát huy sức mạnh và sự đồng thuận của người dân, lấy người làm chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và các đồng chí cán bộ Ban Tổ chức Trung ương đối với xã Kim Quan nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung. Đồng chí khẳng định, trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó có xã Kim Quan (Yên Sơn).


Thủy Châu

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS