Thời sự - Chính trị
Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh :
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng
22:49' 4/7/2019
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sáng ngày 3-7, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến dự.
Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 105 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó 65 đảng bộ cơ sở, 40 chi bộ cơ sở với 7.841 đảng viên, thuộc các loại hình TCCSĐ, gồm 49 TCCSĐ trong cơ quan hành chính, 17 TCCSĐ trong đơn vị sự nghiệp, 39 TCCSĐ trong doanh nghiệp; có 3 tổ chức đoàn thể trực thuộc.

Qua đánh giá cho thấy, Đảng ủy Khối thường xuyên sâu sát, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; chú trọng thực hiện Nghị quyết số 12, 18, 19 của BCH Trung ương và Kết luận số 34 của Bộ Chính trị (khóa XII), Kết luận số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành văn bản hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Các quy định về thi hành Điều lệ Đảng được Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở quan tâm, thực hiện nghiêm túc, kịp thời hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện theo đúng quy định, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Các TCCSĐ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng và ban hành chương trình công tác, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong hoạt động đơn vị ngày càng được khẳng định; cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể.

Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận nêu lên một số vấn đề từ thực tiễn cơ sở; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí...

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã đề xuất, bổ sung, sửa đổi một số nội dung Điều lệ Đảng; quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng: thống nhất mô hình đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp trong toàn quốc; quy định rõ và thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đảng ủy khối và đảng đoàn, ban cán sự đảng của Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; tổng kết, sửa đổi, bổ sung Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị,...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thời gian qua. Đồng thời, phân tích, làm rõ một số một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn lắng nghe nhiều ý kiến sâu sắc của các đại biểu. Đặc biệt, cần phân tích kỹ các vấn đề còn tồn tại, rút ra được bài học kinh nghiệm trong thời gian tới. Từ thực tiễn công tác, tiếp tục đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ sung việc thực hiện Điều lệ Đảng.

Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Từ nay đến đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo nghị quyết đã đề ra; tập trung những nhiệm vụ trọng yếu, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu chính trị, kinh tế - xã hội; giải quyết các vấn đề khiếu nại, tố cáo; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chuẩn bị các văn kiện đại hội, công tác nhân sự, lãnh đạo, chỉ đạo đại hội cơ sở bảo đảm theo hướng dẫn...

Phan Xuân Bính Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS