Thời sự - Chính trị
Thừa Thiên Huế: Triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019
10:31' 11/7/2019

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Toàn cảnh hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: 6 tháng đầu năm 2019, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng. Trong đó, xây dựng kế hoạch điều động, bố trí một số cán bộ nhằm chuẩn bị trước cho nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Mở 2 lớp cán bộ dự nguồn cấp ủy và cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện cho 138 học viên.

Công tác chính sách cán bộ được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đã trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2, 19-5 và đột xuất cho 805 đồng chí. Cử đi đào tạo sau đại học 2 đồng chí. Thông báo chiêu sinh, xét thông qua danh sách cán bộ cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị năm 2019 gồm 235 đồng chí và hoàn chỉnh cấp bằng cao cấp lý luận chính trị cho 17 đồng chí.

Quan tâm chỉ đạo công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên, dân tộc thiểu số, trí thức, trưởng các đoàn thể ở thôn, bản, tổ dân phố…; phát triển đảng viên ở các thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã kết nạp hơn 650 đảng viên.

Sau khi tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy, số đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh giảm 62 đơn vị. Số lượng cấp trưởng giảm 67 người (cấp tỉnh giảm 58 người, cấp huyện giảm 9 người). Số lượng cấp phó giảm 61 người (cấp tỉnh giảm 58 người, cấp huyện giảm 3 người).

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn; đề ra một số giải pháp quan trọng để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác tổ chức xây dựng đảng trong thời gian tới; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã quyết tâm, chủ động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời vừa qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII bảo đảm chất lượng và tiến độ; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở xây dựng phương án nhân sự cho nhiệm kỳ tới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác bảo mật và phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tư tưởng xấu, độc, chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong xử lý và giải quyết công việc.


Đắc PhươngVăn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS