Thời sự - Chính trị
Tăng cường xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương
12:47' 24/7/2019

Nhìn lại sau 3 năm, việc ban hành và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK là chủ trương đúng đắn, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của việc xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.


Việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sau 3 năm thực hiện đã tạo ra những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, từ đó góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội của Đảng bộ. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu xây dựng và ban hành 12 báo cáo tổng hợp dư luận xã hội/năm. Nhiều báo cáo của các đảng ủy trực thuộc đã đáp ứng được yêu cầu phản ánh nhanh, kịp thời, trung thực, đầy đủ các “luồng dư luận xã hội” trước sự kiện, hiện tượng, vấn đề kinh tế, chính trị; đã kịp thời phản ánh những bức xúc của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân, góp phần quan trọng giúp các cấp ủy đảng và cơ quan Trung ương sớm đưa ra các chủ trương, quyết sách sát thực, hợp lòng dân, nhất là trong việc giải quyết, xử lý các “điểm nóng”.

Trước khi có Chỉ thị số 03, việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội chưa được Đảng ủy Khối quan tâm đúng mức. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy Khối chưa tổ chức được hội nghị tập huấn và tổng kết hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội. Từ sau khi có Chỉ thị số 03, công tác này được quan tâm hơn. Năm 2017, Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp trong Đảng bộ Khối với sự tham dự của 55/63 đảng ủy trực thuộc. Năm 2018, tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên giáo, trong đó có tập huấn đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Năm 2019, tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Khối được nghe giảng 4 chuyên đề gồm: Một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt, phân tích, tổng hợp và viết báo cáo phản ánh dư luận xã hội; Công tác nghiên cứu dư luận xã hội gắn với công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong giai đoạn hiện nay; Định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay; Một số giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong các cơ quan Trung ương hiện nay.
Minh Anh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS