Thời sự - Chính trị
Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII
13:29' 6/8/2019

Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Các đại biểu cùng các học viên dự Lễ khai giảng.

Theo Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đây là 2 trong các lớp học thuộc Chương trình Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII, được tổ chức từ nay cho đến khoảng đầu năm 2020.

Học viên là những cán bộ được phê duyệt quy hoạch Ủy viên BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); quy hoạch chức danh cấp trưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương, giai đoạn 2020-2025; quy hoạch chức danh bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026.

Mục tiêu của lớp học là cập nhật cho các học viên những kiến thức mới về lý luận, thực tiễn; về phương pháp tiếp cận và phương pháp công tác; về một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nhằm nhận thức rõ hơn những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường mới nảy sinh; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

Đặc biệt, lớp học sẽ rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo cao cấp đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nội dung chương trình bồi dưỡng được chia làm 6 học phần gồm: nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; kinh tế; văn hoá - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo và quản lý.

Các học viên sẽ học tập tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong 2 tháng rưỡi để nghiên cứu 46 chuyên đề, trong đó 37 chuyên đề do các chuyên gia trong nước và 9 chuyên đề do các chuyên gia quốc tế thực hiện.

Chương trình lớp học còn có các hoạt động đi khảo sát thực tế tại địa phương và ở nước ngoài, để các học viên nghiên cứu, tìm hiểu thêm một số kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (ảnh trên) cho biết, các học viên tham gia lớp học được rà soát, lựa chọn hết sức kỹ lưỡng, thể hiện sự tin cậy, gửi gắm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các học viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu các học viên phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các nội quy, quy chế, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, tác phong, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học.

“Được học tập và rèn luyện dưới mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, các học viên phải luôn ghi nhớ di huấn sâu sắc của Người: "Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại"- đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng mong rằng, lớp học sẽ thực sự là diễn đàn để các học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn mới, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tiếp thu những kiến thức của lớp học, các học viên sẽ có nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình tại cơ quan, địa bàn công tác. Bên cạnh đó, các học viên còn có trách nhiệm đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng cho nội dung chương trình cũng như cách thức tổ chức lớp học. Đây là căn cứ quan trọng để Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức lớp học có những điều chỉnh, bổ sung đối với các lớp sau.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức lớp học tiếp tục triển khai nội dung chương trình bồi dưỡng thật sự hiệu quả, nhằm chuyển hóa kiến thức thành nhận thức và hành động, thành phương pháp tư duy khoa học mang tầm chiến lược của các học viên.

“Chương trình học cần đặc biệt chú ý phương pháp đào tạo mới, cố gắng phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo của người học, chú trọng tương tác giữa giảng viên và học viên, thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành”, gắn lý luận với thực tiễn. Mặt khác, phải thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát quá trình học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong của học viên; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình”- đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.


Nguồn: VOV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS