Thời sự - Chính trị
Bộ Tài nguyên và Môi trường chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung trong các lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu
10:28' 7/8/2019

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Tổng cục Khí tượng thủy văn; các Cục: Quản lý tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu; các Viện: Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Tài nguyên nước; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia; Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành chủ trì cuộc họp.

           Đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, dữ liệu tài nguyên và môi trường nói chung, dữ liệu về khí tượng thủy văn tài nguyên nước, biến đổi khí hậu nói riêng là một trong những tài sản giá trị và vô cùng quan trọng. Dữ liệu đó không những phục vụ cho ngành tài nguyên và môi trường mà còn phục vụ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp hạ tầng dữ liệu cho các địa phương phát triển, đặc biệt tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 ở Việt Nam.

Các thông tin, số liệu, dữ liệu của từng lĩnh vực là rất lớn, đa dạng. Tuy nhiên, các thông tin, dữ liệu đó ở các địa phương vẫn còn đang được lưu giữ, quản lý rải rác ở nhiều đơn vị khác nhau. Số lượng thông tin này rất nhiều và chưa được thu thập, quản lý thống nhất, điều này đang gây trở ngại cho công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong việc khai thác, tiếp cận thông tin để đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp với thực tế. Do vây, cần thực hiện thống nhất, đồng bộ và có cơ chế chia sẻ, sử dụng hiệu quả dữ liệu các lĩnh vực khí tượng thủy văn, tài nguyên nước và biến đổi khí hậu

Nhiều ý kiến phát biểu tại cuộc họp nhằm sử dụng có hiệu quả các thông tin, số liệu, dữ liệu của các lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng chí Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn cho biết, ngành khí tượng thủy văn đã được đầu tư, khai thác thông tin một cách bài bản; hạ tầng dữ liệu thông tin được bố trí nên có được nền tảng, tiềm lực để đặt cơ sở dữ liệu cũng như tạo môi trường công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu này.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, đồng chí Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước thông tin: Hiện nay, số liệu quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên nước cũng như dự báo đang trong quá trình triển khai. Do nhu cầu sử dụng dữ liệu dùng chung hết sức quan trọng, đặc biệt đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Cục đã chia sẻ số liệu phục vụ công tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt trong mùa lũ và hạn hán.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu kiến nghị: Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, các dữ liệu chủ yếu về công ước, điều ước về biến đổi khí hậu, chính sách về biến đổi khí hậu, dữ liệu biến đổi khí hậu thông qua Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015, Chương trình khoa học - công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và Chương trình khoa học - công nghệ về tài nguyên môi trường… Để xây dựng các cơ sở dữ liệu chung này cần thống nhất nền tảng về định dạng cơ sở dữ liệu để bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả khi sử dụng dữ liệu,

Phát biểu kết luận cuộc họp, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đơn vị, Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu các đơn vị cần xem xét lại các quy định pháp luật về dữ liệu, các dự án, đề tài, nhiệm vụ đang có về lĩnh vực này, từ đó đưa ra các ý tưởng, cách làm phù hợp để tận dụng, phát huy những nguồn lực đang có một cách hiệu quả.


Phạm Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS