Thời sự - Chính trị
Hội thảo "Kiên Giang 50 năm thực hiện Di thúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"
19:48' 6/9/2019

Sáng 6-9-2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Kiên Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019). Các đồng chí: Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh chủ trì Hội thảo.

Đ/c Phạm Công Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phạm Công Khâm, nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Người là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung, tầm vóc lịch sử và giá trị to lớn của Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng nước ta và của tỉnh Kiên Giang, củng cố thêm niềm tin vững chắc vào nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, cũng là dịp để đánh giá thành quả cũng như những mặt còn hạn chế trong việc thực hiện Di chúc của Người, nhằm ra sức phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những điều căn dặn của Người đối với Đảng và dân tộc ta trong tình hình mới. Việc đã làm, ta dâng lên Bác. Việc chưa làm, làm chưa tốt, ta phải quyết tâm làm cho bằng được.

50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là những chỉ dẫn, nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Công cuộc đổi mới ở nước ta hơn 30 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tỉnh Kiên Giang cùng cả nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế, kinh tế tăng trưởng, cơ sở vật chất được tăng cường; đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải thiện; thực hiện có kết quả chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành; cơ cấu kinh tế ngành, vùng có sự chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện có hiệu quả mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, giữa tiến bộ và công bằng xã hội; công tác giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả tốt; sự nghiệp giáo dục có bước phát triển về quy mô, đa dạng hóa về loại hình trường lớp; khoa học - công nghệ có bước phát triển nhất định. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến bộ; những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc được kế thừa và phát triển, giao lưu hợp tác văn hóa với nước ngoài được mở rộng; các tài năng văn hóa - văn nghệ được khuyến khích; chính sách phát triển nhân lực được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Tại hội thảo có hơn 60 bài tham luận của các nhà khoa học, nghiên cứu trong và ngoài tỉnh gửi đến hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp, sáng tạo trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các vấn đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về xây dựng Đảng; về đại đoàn kết; lấy dân làm gốc; đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, cán bộ, đảng viên...


Quốc TuấnBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS