Thời sự - Chính trị
Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chúc mừng các Học viện nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
16:34' 20/11/2019
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2019), đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đến chúc mừng Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị khu vực I. Cùng đi có đại điện lãnh đạo một số đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.Đồng chí Mai Văn Chính tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng.
Ảnh: Hoàng Thắng.

Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính gửi lời chúc mừng, tri ân sâu sắc  đến các thế hệ lãnh đạo, thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. Đồng chí đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của Học viện Chính trị trong thời gian qua, đặc biệt là những kết quả đáng tự hào trong quá trình khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của một cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu về lý luận chính trị trong lực lượng vũ trang. Đồng chí Mai Văn Chính đề nghị Học viện Chính trị tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện thật tốt nhiệm vụ đào tạo cao cấp lý luận chính trị theo Kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị hiện nay. Đồng chí bày tỏ tin tưởng mỗi giáo viên, cán bộ của Học viện luôn ý thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân anh hùng và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, luôn là những người thầy tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm, là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ và sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Lãnh đạo Học viện Chính trị, Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị đã báo cáo một số hoạt động của Học viện trong thời gian qua; trân trọng cảm ơn tình cảm của đồng chí Mai Văn Chính và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã dành cho toàn thể cán bộ, giáo viên của Học viện; bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Tổ chức Trung ương để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và có những bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

*Đến chúc mừng các thầy cô Học viện Chính trị khu vực I, thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và người lao động của Học viện Chính trị khu vực I, đồng thời đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Học viện trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác cán bộ và coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, nhân tố quyết định đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển phồn vinh của đất nước. Năm 2019, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được Trung ương quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh trong bối cảnh toàn Đảng tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII). Để đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, Học viện Chính trị khu vực I cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, luôn đi đầu trong các mặt công tác; tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển và sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên; đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhằm xây dựng Học viện xứng đáng là một trong những cơ sở đào tạo cán bộ hàng đầu của Đảng.

Đồng chí Mai Văn Chính tặng hoa chúc mừng Học viện Chính trị khu vực I.
Ảnh: Nguyễn Minh Liêm.

Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I, PGS,TS Hoàng Văn Hoan đã báo cáo một số kết quả nổi bật trong công tác đào tạo của Học viện trong thời gian qua, trân trọng cảm ơn đồng chí Mai Văn Chính và các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị khu vực I; luôn giúp đỡ, tạo điều kiện để Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bày tỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo để Học viện tiếp tục có những bước phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS