Thời sự - Chính trị
Kiên Giang: Triển khai hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên
22:8' 22/11/2019
Quang cảnh hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự, chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai, quán triệt hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và dự thảo hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hướng dẫn số 21-HD/TW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thông qua dự thảo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Triển khai quán triệt một số điểm mới trong Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy định 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình; kiểm tra công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy trực thuộc, thời gian tiến hành đại hội và phân công ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo đại hội các đảng bộ trực thuộc. Trong đó, đặc biệt chú ý đối với đảng bộ mà địa bàn đang có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự; nội bộ mất đoàn kết hoặc có vụ án, vụ việc đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, liên quan đến cán bộ địa phương, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy cấp trên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng kết luận, xử lý dứt điểm đối với cán bộ có sai phạm, khuyết điểm. Những nơi quá khó khăn, chưa thể giải quyết được những vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, nếu được cấp ủy cấp trên có thẩm quyền đồng ý thì tiến hành đại hội với 3 nội dung, chưa bầu cấp ủy khóa mới; việc này cấp ủy cần cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng trước khi đề xuất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, đối với công tác nhân sự phải bảo đảm tiêu chuẩn; cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, tỷ lệ đổi mới cấp ủy... theo quy định. Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể cho các đảng bộ trực thuộc và đăng ký thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình trong quý I-2020.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phải bảo đảm đúng yêu cầu theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và hoàn thành trong tháng 12-2019.


Quốc TuấnBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS