Thời sự - Chính trị
Kiên Giang: Chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng
22:8' 14/12/2019

Chiều ngày 13-12-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 (mở rộng) để tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị.


Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Trong năm 2019, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm; tập trung lãnh đạo triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương bằng những chương trình, nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch cụ thể. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo thực hiện khá đồng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; đã kết nạp được 2.290 đảng viên, đạt 76% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 59.213 đồng chí, chiếm 3,44% dân số. Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát 1.111 tổ chức đảng và 10.829 đảng viên; qua đó đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 151 đảng viên.

Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan chính quyền, đoàn thể. Phong cách, lề lối làm việc tiếp tục được cải tiến theo hướng sát cơ sở, gần gũi nhân dân. Hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp có chuyển biến tích cực, trong chỉ đạo luôn bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; kỷ luật, kỷ cương hành chính được nâng lên.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII, đến nay các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy và 25/25 sở, ngành cấp tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, đã giảm 59 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 59% kế hoạch. Triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình mới về kiêm nhiệm các chức danh ở cấp huyện. Trong năm, đã tinh giản được 682 biên chế, nâng tổng số biên chế đã tinh giản đến nay lên 2.310/3.745 người, đạt 61,68% kế hoạch đến năm 2021; trong đó, khối đảng, đoàn thể tinh giản 200/187 người, đạt 106,9%, khối nhà nước tinh giản 2.110/3.558 người, đạt 59,3%.

Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, quy mô nền kinh tế có bước nâng lên, đối chiếu với Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh năm 2019, có 9 chỉ tiêu vượt, 11 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt thấp so với Nghị quyết. 

Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, yếu kém như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Kinh tế phát triển chưa bền vững, tốc độc tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Một số hạn chế trên lĩnh vực văn hóa – xã hội chậm khắc phục, đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, thoát nghèo chưa bền vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp; tình trạng tàu cá của ngư dân đánh bắt hải sản trái phép chưa được ngăn chặn triệt để.

Trong năm 2020, tỉnh Kiên Giang tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp”. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo chuẩn bị tốt và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Quốc Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS