Thời sự - Chính trị
Phiên họp lần thứ sáu Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII
8:20' 19/12/2019

Sáng 18-12-2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên lần thứ sáu. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII chủ trì phiên họp.

                            Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp.

Dự phiên họp có các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; các thành viên Tiểu ban và thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Tại phiên họp, các thành viên của Tiểu ban đã góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, trong đó thống nhất cho rằng, các dự thảo báo cáo đã được Tổ biên tập chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, sát thực tiễn, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý từ các phiên họp trước để thể hiện trong dự thảo báo cáo. Các ý kiến cũng đồng tình cao với bố cục của dự thảo báo cáo, đồng thời bổ sung, góp ý thêm một số ưu điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII. Đồng tình với ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá được thể hiện trong dự thảo báo cáo, các thành viên của Tiểu ban cũng đề nghị Tổ Biên tập cân nhắc, bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến các giải pháp đột phá…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên của Tiểu ban. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại phiên họp, tập trung hoàn thiện dự thảo báo cáo theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, sát tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Trong đó, dự thảo báo cáo (rút gọn) cần cụ thể, ngắn gọn để xin ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở; tập trung định hướng thảo luận, làm sâu sắc hơn dự thảo báo cáo (đầy đủ) để xin ý kiến tại đại hội đảng bộ cấp huyện và cấp tỉnh. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị Trung ương 11 và ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cần tiếp tục hoàn thiện nội dung của từng nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm chất lượng dự thảo báo cáo để trình Bộ Chính trị theo tiến độ đề ra.


Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS