Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Công an Trung ương: Tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020
16:32' 20/12/2019
Sáng 20-12-2019, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương trong cả nước.


Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2019, trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ủy CATW, Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; đoàn kết, chủ động bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt trên các lĩnh vực công tác. Đảng ủy CATW, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ đã có biện pháp thiết thực, giải quyết kịp thời, đúng đắn, sát hợp và có hiệu quả những vấn đề mới, những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện các mặt công tác trong lực lượng Công an nhân dân (CAND), góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra...

Đặc biệt, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tiếp tục được nâng cao, đạt được những kết quả quan trọng; tổ chức đảng trong CAND được kiện toàn theo Quy định số 192 của Bộ Chính trị, vai trò lãnh đạo mọi mặt công tác của các cấp ủy tiếp tục được khẳng định. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu và đi vào hoạt động ổn định được chỉ đạo quyết liệt đã góp phần giảm tầng nấc trong tổ chức bộ máy, giảm trung gian trong điều hành, bộ máy tổ chức hoạt động ổn định, cơ chế chỉ đạo, điều hành có nhiều thuận lợi hơn; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ Công an đối với công an các đơn vị, địa phương, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Lê Quý Vương, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian tập trung đánh giá sâu kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; thảo luận, phân tích những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương điểm lại những dấu mốc quan trọng của năm 2020, từ đó nhấn mạnh mục tiêu của lực lượng CAND trong năm 2020 là nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND hoạt động thực sự hiệu lực, hiệu quả...

Để thực hiện được mục tiêu trên, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ CATW khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, phương hướng công tác phải cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị; bám sát, thực hiện nghiêm Kế hoạch của Bộ Công an về “Tổng thể công tác công an bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng”.

Đồng chí Thứ trưởng đặc biệt lưu ý, cấp ủy trực thuộc Đảng bộ CATW cần nắm vững tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông tri số 01 của Đảng ủy CATW và các văn bản của Bộ hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong CAND để tổ chức thành công đại hội đảng bộ mình. Cần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, từ chuẩn bị nội dung các văn kiện, phương án nhân sự, đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội... Đặc biệt nghiêm cấm mọi biểu hiện vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng... Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra đảng, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy trình công tác, quy chế làm việc, thực hiện Điều lệnh CAND; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu cấp ủy các cấp trong CAND cần duy trì sinh hoạt cấp ủy chân tình, thực chất, tránh sinh hoạt mang tính hình thức; đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ công an các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và tương đương trở lên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; cán bộ lãnh đạo cấp ủy các cấp phải đi đầu, nêu gương, phải là chỗ dựa tinh thần, truyền cảm hứng, nhiệt huyết để cán bộ, đảng viên noi theo; tạo động lực thúc đẩy, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Xuân Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS