Thời sự - Chính trị
Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2019
23:49' 21/12/2019

Chiều 21-12-2019, tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cụm thi đua số 5 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 với sự tham gia của 11 ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy là thành viên Cụm thi đua, gồm: Đồng Tháp, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu,  Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ. Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp; lãnh đạo, chuyên viên Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương tới dự.
Đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu chào mừng Hội nghị.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng. Tỉnh đã tập trung đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh được kiện toàn, chất lượng được nâng cao, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Song song đó, tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, đẩy mạnh phân cấp quản lý cán bộ và giới thiệu người ứng cử... Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Đồng Tháp tiếp tục chủ động, tích cực tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, lộ trình phù hợp với thực tiễn của địa phương.  

Toàn cảnh Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua do đồng chí Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh trình bày nêu rõ: Năm 2019, Cụm thi đua số 5 đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ngành; tích cực triển khai, thực hiện, hoàn thành một khối lượng công việc lớn, có nhiều kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề tốt để thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn những nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới. Trong đó, thực hiện đạt kết quả tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động tham mưu tích cực triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện các đề tài, đề án, tổng kết, sơ kết theo Chương trình công tác năm 2019 của Ngành, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với nhiều nội dung phong phú, hình thức phù hợp; nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chủ động, tích cực thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, bước đầu đạt kết quả tốt; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng, thực hiện công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, thường xuyên quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên trong Ngành thực hiện nghiêm các quy định về chống chạy chức, chạy quyền, tiêu cực, tham nhũng trong công tác cán bộ; tăng cường sự phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong cụm thi đua.

Các đại biểu sôi nổi thảo luận làm rõ thêm kết quả đạt được, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất giải pháp khắc phục. Đại diện ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cũng đã giới thiệu nhiều cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương, như: Thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở An Giang; sáp nhập sở, ngành ở Bạc Liêu; tinh giản biên chế ở Cần Thơ; tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đồng Tháp; thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ở Bến Tre...


Trao cờ thi đua cho Cụm trưởng, Cụm phó năm 2020.

Năm 2020, là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội XII và của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của đất nước và là năm tập trung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Cụm thi đua số 5 đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, bao gồm: Tham mưu tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tham mưu triển khai các nhiệm vụ thực hiện chương trình hành động năm 2020 đã được cấp ủy các cấp phê duyệt và Kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khóa XII) và nghị quyết của tỉnh ủy, thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn, đặc thù; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, đảng viên; coi trọng hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là vấn đề chính trị hiện nay; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tổng kết, tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “Trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông”.

Đại diện các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy đã ký giao ước thi đua năm 2020, đồng thời bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh làm Cụm trưởng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau làm Cụm phó Cụm thi đua của năm 2020.


T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS