Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Thái Bình
0:15' 5/1/2020

Ngày 4-1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại tỉnh Thái Bình.


Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm


Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt như xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng. Công tác cải cách hành chính được tiến hành thường xuyên, thủ tục hành chính được rà soát, tối giản thủ tục hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã công khai minh bạch theo quy định. Đặc biệt công tác cán bộ được chỉ đạo thực hiện công khai, minh bạch trong tất cả các khâu. Vai trò kiểm tra, giám sát của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được phát huy, góp phần hạn chế các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Công tác kiểm tra, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm được triển khai thực hiện một cách tích cực, đồng bộ. Chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án từng bước được nâng lên. Kết quả công tác phát hiện, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Diên cho biết: Trong 4 năm qua, tình trạng tham nhũng của tỉnh đã được đẩy lùi, hạn chế, đặc biệt giảm rất nhiều sau khi tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó nổi bật là thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Tình trạng “trên nóng dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng đã được hạn chế. Vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng đã rõ nét hơn.

Về bài học kinh nghiệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp ủy tỉnh đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Trung ương thành những quy định cụ thể của địa phương và công khai hóa để làm cơ sở nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và người dân; đồng thời là cơ sở để người dân có thể giám sát các cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong phát hiện, xử lý vi phạm. Chú trọng công tác tiếp dân, gắn việc tiếp dân với xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội. Khi phát hiện sai phạm phải tiến hành xử lý nghiêm minh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng; phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời đề xuất tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn công tác ghi nhận công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Thái Bình thời gian qua, đã đạt được nhiều thành tích bước đầu trong phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Còn một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phòng, chống tham nhũng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức thực hiện giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hiệu quả chưa được như mong muốn, chưa đồng đều, nhất là các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Tham nhũng vặt chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách tích cực. Việc thu hồi tài sản tham nhũng tỷ lệ còn thấp… 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy tỉnh Thái Bình tăng cường nhận thức về nguy cơ của tham nhũng, tiêu cực đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, sự tồn vong của đất nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân. Tích cực, chủ động, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào phòng, chống tham nhũng. Chống tiêu cực gắn với công tác cán bộ, công tác nhân sự cần tiếp tục đẩy mạnh thường xuyên, liên tục với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu và cả hệ thống chính trị tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như công tác cán bộ; quản lý đất đai, tài nguyên; quản lý ngân sách; đầu tư công; quản lý đô thị; giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. Tập trung rà soát các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế. Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn chặt chẽ với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan tư pháp, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó quan tâm xây dựng văn kiện các cấp có tầm nhìn, có tính bao quát, có tính chiến lược, giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra. Công tác nhân sự phải công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, công tâm, bình đẳng, nhất quán, kiên quyết không để lọt cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào cấp ủy, không để sót người có năng lực, có đức, có tài. 

Đào Quyên
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS