Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Hải Phòng về công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng Đảng
23:2' 9/1/2020
Chiều 9-1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác phòng, chống tham nhũng; việc triển khai một số nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh VOV


Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương tiếp và làm việc với Đoàn.

Trong những năm qua, Thành ủy Hải Phòng luôn chú trọng nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng qua kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan dân cử, chức năng về phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng còn một số tồn tại, như: vẫn còn tình trạng tham nhũng vặt; việc kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ tham nhũng còn chậm; tỉ lệ thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng còn thấp…

Đoàn công tác ghi nhận kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng tại TP. Hải Phòng, đặc biệt là việc số vụ tham nhũng đã giảm so với giai đoạn trước; không còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong phòng, chống tham nhũng…


 Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải phòng. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, kinh tế Hải Phòng đang phát triển mạnh mẽ, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng; vì vậy, thời gian tới, Hải Phòng cần phát huy những kết quả đạt được, quyết liệt và làm tốt hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng.

“Các đồng chí phải nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, người dân và các cơ quan tư pháp về phòng, chống tham nhũng. Lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn và chỉ đạo quyết liệt hơn, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng về phòng, chống tham nhũng. Thực tiễn rất phong phú, các đồng chí phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm để làm tốt công tác này trong thực tiễn của Hải Phòng”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

* Trước đó, buổi sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã làm việc tại huyện Kiến Thụy.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Kiến Thụy. Ảnh: Duy Thính

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện 4 năm qua, đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy cho biết, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, là động lực, mục tiêu để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hoạt động của các cấp chính quyền ngày càng đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ nguồn lực. Đội ngũ cán bộ huyện tiếp tục được kiện toàn theo hướng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XII) của Đảng được quan tâm, triển khai thực hiện, bước đầu phát huy hiệu quả, giảm đầu mối, giảm biên chế, giảm cấp phó, tăng cường vai trò lãnh đạo, tập trung nguồn nhân lực, hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, đơn vị. Về tinh giản biên chế đến nay, giảm 88 người, giảm bình quân 15%/năm và về trước mục tiêu 2 năm. 

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy đã thông qua chủ đề, phương châm Đại hội Đảng bộ huyện khóa 25. Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện xây dựng dự thảo lần 5 Báo cáo chính trị, dự thảo lần 3 Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện. Công tác quy hoạch cán bộ được rà soát, bổ sung theo đúng quy định. Đến nay, 17/223 chi bộ đã tiến hành đại hội, phấn đấu đến hết tháng 1-2020 hoàn thành 100%. Huyện được lựa chọn tổ chức đại hội điểm khối huyện thí điểm bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, dự kiến thời gian tổ chức đại hội vào trung tuần tháng 5-2020.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, huyện ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác này. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện những "khe hở" của cơ chế, chính sách nhất là lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ đầu thông qua việc ban hành nhiều văn bản phù hợp với tình hình của huyện, do đó hạn chế tiêu cực, tham nhũng xảy ra. Công tác tổ chức xây dựng Đảng ở huyện có nhiều cách làm mới, như  lựa chọn, giới thiệu cán bộ, quy trình thực hiện, đặc biệt là việc sắp xếp, luận chuyển cán bộ tại các vị trí quan trọng dễ phát sinh tiêu cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thi hành kỷ luật 119 cán bộ, đảng viên, trong đó có 9 đảng viên vi phạm liên quan tới tham nhũng và cố ý làm trái pháp luật. Các vụ việc khiếu kiện trên địa bàn huyện được giải quyết, xử lý triệt để, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm, góp phần củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại huyện Kiến Thụy, đồng chí Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cáo sự nỗ lực, cố gắng của huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần vào những thành tựu to lớn của thành phố trong thời gian qua.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, đồng chí đề nghị huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện. Chính quyền, các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc phát hiện, xử lý một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, coi tham nhũng là một trong 4 nguy cơ của sự suy thoái đạo đức cán bộ, do đó, phải tiến hành các giải pháp thường xuyên, toàn diện để đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tham nhũng. Các cơ quan chức năng tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền những biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi, đồng thời tích cực phát hiện và xử lý nghiêm những vụ việc tham nhũng, củng cố, tăng cường niềm tin của Dân với Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng liên quan đến đất đai, tài chính, do đó phải bố trí cán bộ đủ đức, đủ tài, đồng thời phải thường xuyên giám sát, kiểm tra những lĩnh vực này để phát hiện và xử lý kịp thời sai phạm.

Về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Phạm Minh Chính yêu cầu huyện trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, nếu phát hiện khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời để Trung ương có biện pháp tháo gỡ. 

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính tặng quà cho 120 gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Kiến Thụy (Ảnh trên).


PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS