Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
21:18' 2/2/2020

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3-1930 - 3-2020) và khen thưởng 30 đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở hai nhiệm kỳ trở lên có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.


Đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt..


Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày diễn văn ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu to lớn của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; tự hào với những thắng lợi to lớn mà nhân dân ta đã giành được, từ đó vun đắp thêm niềm tin, sự vững vàng, kiên định mục tiêu trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn, chèo lái con đường cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mang lại độc lập cho dân tộc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; trải qua các thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, ở mỗi giai đoạn có sự thay đổi về mô hình tổ chức, tên gọi, nhưng Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau hợp nhất, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh hiện có 107 TCCSĐ, với 8.272 đảng viên, đa dạng về loại hình và tính chất hoạt động nhưng Đảng ủy Khối đã đoàn kết chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, sớm ổn định tổ chức, xây dựng, bổ sung quy chế và chương trình làm việc; phân công nhiệm vụ cho cán bộ theo từng lĩnh vực, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng và của cấp trên, đã có nhiều hoạt động sáng tạo, cách làm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chú trọng triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương; thường xuyên chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác an sinh xã hội… góp phần cùng tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối và các TCCSĐ trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công việc cụ thể, thiết thực, tránh bệnh thành tích, từ đó xây dựng, bồi dưỡng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình; các cấp ủy đảng chuẩn bị tốt mọi điều kiện để xây dựng văn kiện, nhân sự, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đình Hải, tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trao biểu trưng cho các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp uỷ cơ sở.

Để ghi nhận quá trình đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy cơ sở, tại buổi gặp mặt, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định khen thưởng 30 đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở hai nhiệm kỳ trở lên có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng.

Phan Xuân BínhĐảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS