Thời sự - Chính trị
Lâm Đồng gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu năm 2020
17:33' 24/2/2020

Vừa qua, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu toàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh và 135 đại biểu trí thức tiêu biểu đại diện cho đội ngũ trí thức trong toàn tỉnh.

                                                  Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu trí thức đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp về công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò đội ngũ trí thức của tỉnh; khẳng định niềm tin của đội ngũ trí thức vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước và địa phương. Các trí thức cũng đã đặt ra nhiều vấn đề lãnh đạo tỉnh cần quan tâm như: Sử dụng nguồn nhân lực; an sinh xã hội; bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, xử lý rác thải; phát triển du lịch; quan tâm nâng cao trình độ dân trí vùng dân tộc thiểu số; việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc bản địa; tạo điều kiện cơ sở vật chất cho các hội xã hội, nghề nghiệp hoạt động; quan tâm phát triển văn hóa, văn học - nghệ thuật…

Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đội ngũ trí thức là nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, tập hợp trí thức, có chính sách sử dụng, bố trí, luân chuyển, đãi ngộ hợp lý; tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi nhằm khuyến khích trí thức sáng tạo. Đội ngũ trí thức cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, thường xuyên học tập, phấn đấu, nâng cao trình độ mọi mặt, bồi đắp, phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Thanh Hồng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS