Thời sự - Chính trị
Chương trình giao lưu nghệ thuật "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020"
9:20' 13/5/2020

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020), tối 12-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020” nhằm biểu dương các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, đại diện cho các vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực luôn không ngừng trau dồi, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu đến dự Chương trình giao lưu.


Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020” là một chuyến hành trình đến với những câu chuyện hết sức sâu sắc mà vô cùng dung dị về Bác. Đặc biệt là những tư tưởng, bài học của Người về công tác cán bộ, trong đó có việc đấu tranh, phòng ngừa những “căn bệnh” làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Chương trình cũng tôn vinh những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những câu chuyện, phóng sự chân thật về cách làm hay, mô hình hiệu quả mà các điển hình đã thực hiện, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tham dự Chương trình giao lưu.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2020” cũng nhằm truyền cảm hứng, góp phần tuyên truyền sâu rộng về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và toàn xã hội; củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên CNXH; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, xa rời quần chúng; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đây cũng là một hoạt động quan trọng trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình giao lưu.


Phát biểu tại Chương trình giao lưu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, gần gũi, thương yêu và quý trọng nhân dân. Người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng. Hơn nửa thế kỷ Người đi xa, nhưng tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Đặc biệt, Người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta một di sản tư tưởng hết sức quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách cách mạng sáng ngời.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Trong 4 năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua việc học tập chuyên đề, đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Những tấm gương sáng về học tập và làm theo Bác, những câu chuyện cảm động về tinh thần trách nhiệm với dân, với nước, với công việc được giao; về tình yêu thương con người, đạo đức cách mạng trong sáng… sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành thói quen tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi người, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị mỗi người cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập của mình, học là để làm việc, làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, cần áp dụng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gần gũi, dễ học, dễ hiểu, tạo sức lan tỏa, khơi dậy niềm tin, nhiệt huyết và lý tưởng từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân. Cần có những cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, uốn nắn các nhận thức, hành vi lệch lạc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thủ tướng khẳng định, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện giữ gìn, phát huy để giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Chương trình giao lưu.

Tại chương trình, những tấm gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chia sẻ những câu chuyện hết sức sâu sắc mà vô cùng dung dị về Bác, những đóng góp của nhiều cá nhân, tập thể trong sự nghiệp xây dựng đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn nút cây “ATM thuốc” biểu trưng nhằm chữa những căn bệnh “bè phái, công thần, ích kỷ, quan liêu…”. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hà Nội đã trao biểu trưng, tặng hoa khách mời là các nhân chứng lịch sử và các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo Bác.
PG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS