Thời sự - Chính trị
Đảng bộ Trung đoàn 2 tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIII: Quyết tâm cao với nhiều giải pháp linh hoạt
21:13' 14/5/2020

Trong hai ngày 12, 13-5-2020, Đảng bộ Trung đoàn 2 (Đoàn An Lão Anh hùng, thuộc Sư đoàn 3, Quân khu 1) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 3 lần thứ XI với số phiếu tín nhiệm cao. BCH Đảng bộ Trung đoàn khóa mới họp phiên đầu tiên đã bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đặc biệt, các đại biểu đã nêu cao tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm trong thảo luận, đóng góp vào Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Trung đoàn nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Trung đoàn nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời, đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Sư đoàn 3 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây.
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Đại hội. 

Nhiệm kỳ 2015-2020 với nhiều kết quả rõ nét

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ, Đảng ủy Trung đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XXII; lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn diện trên các mặt công tác; thực hiện hiệu quả các khâu đột phá; chất lượng huấn luyện, diễn tập và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt nhiều thành tích cao; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; nguyên tắc lãnh đạo của Đảng ở các cấp được giữ vững; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ và vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy tốt. So với nhiệm kỳ trước, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn được nâng lên rõ rệt, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu và khả năng xử lý các tình huống”. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Chủ động rà soát, bổ sung văn kiện, kế hoạch và chuẩn bị tốt lực lượng, vật chất, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật; tổ chức báo động kiểm tra, tuần tra canh gác và luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ đúng kế hoạch, chất lượng tốt. Phối hợp tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập khu vực phòng thủ và tham gia chữa cháy rừng hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn mọi mặt.

Trong lãnh đạo xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện nghiêm Quy chế giáo dục chính trị và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho các đối tượng đúng kế hoạch. Quân khu, Sư đoàn kiểm tra công tác giáo dục chính trị hằng năm đều đạt khá, giỏi.

Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các quy định bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì tốt chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ trên các mặt công tác. Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đúng kế hoạch, chất lượng tốt. Thực hiện tốt phong trào “Đoàn An Lão chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Đoàn An Lão chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Trung đoàn đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Làm chuyển biến mạnh mẽ về quản lý rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy; lãnh đạo chấp hành nghiêm quy định về tổ chức, biên chế lực lượng; công tác cải cách hành chính quân sự có chuyển biến tốt; hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác hậu cần, tài chính; bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trung tá Đặng Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn khẳng định: Đạt được kết quả đó là do Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trung đoàn được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 1535-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” trong Đảng bộ lực lượng vũ trang Quân khu. Hằng năm đều tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm. 100% cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không vi phạm nội dung “3 không”; luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Nhằm quán triệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, Thượng tá Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Trung đoàn trưởng cho biết: Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Trung đoàn xác định phương hướng trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu; đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, vững chắc. Thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và các mặt bảo đảm khác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Một trong những chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội xác định là quyết tâm xây dựng Trung đoàn có chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, phương châm; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; các nội dung kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 80% đạt khá, giỏi; Trung đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Tổ chức và tham gia diễn tập các cấp đạt khá về chiến thuật, giỏi về kỹ thuật, bảo đảm an toàn. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt thứ hạng cao.

Để hoàn thành phương hướng và chỉ tiêu đề ra, Đại hội đã thống nhất nhiều biện pháp lãnh đạo linh hoạt về nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống. Nghị quyết của Đảng ủy Trung đoàn xác định coi trọng chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật chất hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu gắn sát với nhiệm vụ đơn vị. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện nghiêm chế độ báo động kiểm tra, tuần tra canh gác và tổ chức luyện tập chặt chẽ, thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân và đơn vị liên quan trong tham gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập khi có tình huống xảy ra bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt khâu đột phá “Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập”. Thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của các cấp về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; xây dựng tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng kế hoạch, đúng phương châm
“Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, theo dõi, dự huấn luyện của chỉ huy, cơ quan, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Tiến hành hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện.

Phát huy truyền thống của Trung đoàn 2 - Đoàn An Lão Anh hùng, với năng lực lãnh đạo và sự đoàn kết, Đảng ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Trung đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XXIII, xây dựng Đảng bộ Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,

Nguyễn Đức Học

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS