Thời sự - Chính trị
Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội
21:14' 14/5/2020

Ngày 14-5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy trình bày và ý kiến phát biểu tại Hội nghị cho thấy, Nghị quyết 09 ra đời đã đáp ứng kịp thời công tác xây dựng Đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong tình hình mới và đã đi vào cuộc sống hiệu quả. 

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU đã mang lại nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; kiện toàn sắp xếp mô hình tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được thực hiện bài bản, khoa học, đạt hiệu quả thiết thực; thực hiện đồng bộ, có kết quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; việc thành lập tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể nhân dân đạt kết quả tích cực. Toàn Đảng bộ thành phố đã thành lập mới được 1.465 tổ chức đảng, nâng tổng số doanh nghiệp có tổ chức đảng trên địa bàn thành phố lên 2.216 doanh nghiệp, tăng 3,5 lần so với trước khi thực hiện Nghị quyết; kết nạp được 8.411 đảng viên, trong đó có 36 chủ doanh nghiệp tư nhân; thành lập được 5.164 tổ chức đoàn thể, phát triển được 365.847 đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh việc phân tích, đánh giá nhằm làm rõ những kết quả đạt được, ý kiến các đại biểu tại Hội nghị cũng đã làm rõ những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số quận, huyện, thị ủy còn chưa quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, còn thiếu các giải pháp mang tính đột phá; một số nơi còn có tư tưởng ngại khó, thiếu kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chưa tập trung, thiếu thống nhất; việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên còn chưa tương xứng với tiềm năng của các doanh nghiệp trên địa bàn; chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn hạn chế; phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy chưa được đổi mới, nhất là ở các doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước phát triển. Từ những kết quả đạt được và những tồn tại, khó khăn cũng như những bài học kinh nghiệm, đồng chí nhấn mạnh các giải pháp trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân về vị trí, vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để hoạt động của tổ chức đảng hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.


Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09. 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09. 


P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS