Thời sự - Chính trị
Giao ban Ban Tổ chức Trung ương tuần từ ngày 1 đến 7-6-2020
22:25' 8/6/2020

Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 khóa XII. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình công tác tổ chức đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở, góp phần chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung cao độ các đề án theo kế hoạch để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đó là những kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 01 đến ngày 7-6-2020 được báo cáo tại Hội nghị giao ban định kỳ ngày 8-6-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị giao ban định kỳ của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực chủ trì, ngày 8-6-2020.


Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp thu đầy đủ ý kiến của Hội nghị Trung ương 12 khóa XII, tham mưu ban hành Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quyết định số 226-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tổng hợp các đoàn của Ban Bí thư chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; trong đó, có 2 đoàn công tác của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở; dự và theo dõi đại hội điểm cấp trên cơ sở tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Dương, Nghệ An, Cao Bằng, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh…

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ cơ quan. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 5-2020 tại 70 điểm cầu trên cả nước, góp phần trao đổi, giải đáp đề xuất, kiến nghị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Tham mưu ban hành Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Kết luận số 74-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và 4 năm thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị. Chuẩn bị các điều kiện để mở lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng đầu tiên năm 2020 cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí. Chuẩn bị thật tốt nội dung Đại hội Đảng bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức Chương trình “Sắc màu tuổi thơ” nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 tại Hà Nội nhằm khích lệ động viên con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan chăm ngoan, học tập tốt…

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương tập trung hoàn thiện các đề tài, đề án đã có kế hoạch để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý III-2020; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình tổ chức đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đồng thời, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm tiến độ và chất lượng.

“Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII phải là những đồng chí tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiên phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn; dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì lợi ích của nhân dân; có năng lực nổi trội và có uy tín; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có ý chí, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược, lý luận chính trị sắc bén; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp; có thành tích, kết quả “sản phẩm” cụ thể trong quá trình công tác; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.” Trích Kết luận số 75-KL/TW ngày 30-5-2020 của Ban Chấp hành Trung ương về “Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.


Tin: Ngọc DiệpẢnh: Phạm Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS