Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 8 đến 14-6-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
19:29' 15/6/2020
Tích cực hoàn thiện các đề án có chất lượng, đúng tiến độ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 7-2020. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình công tác tổ chức đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở; qua theo dõi cơ bản không có gì vướng mắc theo tinh thần Chỉ thị 35, một số tỉnh, thành phố có cách làm đổi mới phù hợp với tình hình cụ thể nhưng đúng quy định; góp phần chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên đã đề ra, nhất là công tác cán bộ. Đó là những kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 8 đến 14-6-2020 được báo cáo tại Hội nghị giao ban định kỳ ngày 15-6-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban tuần của Ban Tổ chức Trung ương, chiều 15-6-2020.


Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cụ thể hóa thực hiện Quyết định số 226-QĐ/TW, ngày 22-5-2020 của Ban Chấp hành Trung ương về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 230-QĐ/TW, ngày 5-6-2020 về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tổng hợp các đoàn của Ban Bí thư chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức đại hội các cấp. Theo dõi, nắm tình hình tổ chức đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm, thí điểm cấp trên cơ sở; dự và theo dõi đại hội điểm cấp trên cơ sở tại 7 đảng bộ. Ban hành Báo cáo số 314-BC/BTCTW, ngày 11-6-2020 về tình hình triển khai công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Rà soát, bổ sung thông tin, hồ sơ, đánh giá xếp loại hằng năm các đồng chí diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIII, phối hợp chuẩn bị hồ sơ nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia và nhân sự ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV.

Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương tích cực triển khai các đề tài, đề án, nhiệm vụ được giao; đã tổ chức các Hội nghị trực tuyến xin ý kiến góp ý vào 2 đề án dự kiến báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 7-2020 với sự tham dự của gần 1.700 đại biểu tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương gồm một số đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương,… Đồng thời, tích cực hoàn thiện các dự thảo, gửi xin ý kiến các đồng chí có trách nhiệm về bổ sung, sửa đổi Quy định số 260-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tổ chức Trung ương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ Cơ quan. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tích cực chuẩn bị Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 mà trọng tâm là công tác nhân sự đại hội cấp tỉnh, Đại hội XIII của Đảng, nhân sự Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và đại biểu Quốc hội khóa XV. Ban hành Kế hoạch số 265-KH/BTCTW, ngày 9-6-2020 về tổ chức một số đoàn giám sát chuyên đề về công tác cán bộ năm 2020 do các đồng chí Phó Trưởng Ban làm Trưởng đoàn. Đã hoàn thành việc tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi tuyển công chức năm 2020 vòng 1 để chuẩn bị thi công chức vòng 2 đúng quy định. Toàn cảnh Hội nghị giao ban.


Trong thời gian tới, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị tiếp tục bám sát chương trình công tác tập trung hoàn thiện các nhiệm vụ sau:

Một là, tập trung cao độ, tiếp thu, hoàn thiện các đề tài, đề án đã có kế hoạch để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nửa cuối tháng 6 và nửa đầu tháng 7-2020. 

Hai là, tiếp tục theo dõi, dự và nắm tình hình, tổng hợp kết quả tổ chức đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, kịp thời rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác cán bộ năm 2020.

Ba là, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị thật tốt nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020. 

Bốn là, tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ nội bộ cơ quan, trong đó tổ chức thi tuyển công chức năm 2020 vòng 2, thi tuyển chức danh Lãnh đạo một số vụ, cục, đơn vị để kiện toàn nhân sự trong Ban. Chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc của Lãnh đạo Ban với cán bộ, công chức về công tác tại Ban trong 2 năm qua. 

Năm là, tiếp tục cải tạo, sửa chữa Phòng truyền thống Cơ quan. Thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS