Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 15 đến 21-6-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
9:7' 23/6/2020

Tích cực chuẩn bị nội dung quán triệt, triển khai Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình công tác tổ chức đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở, góp phần quan trọng chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tập trung cao độ hoàn thiện các đề án có chất lượng, đúng tiến độ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nay đến hết quý III-2020. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên. Đó là những kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 15 đến 21-6-2020 được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần định kỳ ngày 22-6-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban tuần của Ban Tổ chức Trung ương, sáng 22-6-2020.


Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tiếp tục tham mưu đôn đốc, tổ chức đại hội đảng cấp trên cơ sở và chuẩn bị đại hội cấp tỉnh. Tích cực chuẩn bị nội dung Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tổng hợp kết quả đại hội cấp cơ sở, dự và nắm tình hình đại hội điểm cấp trên cơ sở tại các địa phương, đơn vị. Theo dõi tiến độ thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tổng hợp và phân công cán bộ tham gia 52 đoàn công tác của 9 đồng chí Ủy viên Ban Bí thư chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, chỉ đạo đại hội các cấp.

Trong tuần, Lãnh đạo Ban đã chỉ đạo các tổ biên tập, tập trung cao độ để hoàn thiện các đề tài, đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 7-2020, tổ chức Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo các ban Đảng ở Trung ương về các dự thảo trình Bộ Chính trị Đề án “Bổ sung, sửa đổi Quy định 260-QĐ/TW của Bộ Chính trị”. Tích cực chuẩn bị Hội nghị xin ý kiến góp ý về dự thảo các Đề án: “Rà soát các chức danh, chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và xây dựng Bảng phân loại chức vụ tương đương trong hệ thống chính trị”; “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”…

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ cơ quan. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị điều kiện và các nội dung quan trọng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai công tác 6 tháng cuối năm với trọng tâm là công tác nhân sự đại hội đảng các cấp, đại biểu Quốc hội khóa XV và nhân sự HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành Quy trình giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức thi công chức năm 2020 vòng 2 đảm bảo đúng quy trình, quy định, minh bạch, công tâm, khách quan.

Trong thời gian tới, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị tiếp tục bám sát chương trình công tác, tập trung hoàn thiện các đề tài, đề án để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 7-2020 và Hội nghị Trung ương 13 khóa XII. Tiếp tục theo dõi, dự và nắm tình hình, tổng hợp kết quả tổ chức đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở, kịp thời rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức thật tốt nội dung phục vụ Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 6 tháng đầu năm 2020. Triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề về công tác cán bộ năm 2020. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thường xuyên và công việc nội bộ cơ quan đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Ngọc Diệp

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS