Thời sự - Chính trị
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa
18:2' 10/7/2020
Ngày 10-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và công tác chuẩn bị Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cùng tham dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã bám sát các văn bản, chỉ đạo của Trung ương để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sát sao, bảo đảm đại hội đảng bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở tiến hành an toàn, đúng tiến độ, kế hoạch, làm cơ sở cho việc chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, đã hoàn thành 100% đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, cấp cơ sở; tổ chức thành công 2 đại hội điểm cấp trên cơ sở và tổ chức sớm 1 đại hội cấp trên cơ sở. Tổng số bí thư, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương đã được bố trí sau đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 là 502/559 đơn vị (đạt 89,8%); số lượng cấp ủy viên cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, giảm 132 đồng chí (10,9%) so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; đổi mới không dưới 1/3 cấp ủy và cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng quy định; nhiều nơi các tỷ lệ này cao hơn so với quy định theo Chỉ thị 35. Đại hội ở 1.522 chi bộ thôn, tổ dân phố được thành lập mới (do sáp nhập từ 3.100 thôn) 67 xã, phường, thị trấn mới được thành lập (do sáp nhập từ 143 xã, phường, thị trấn) theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đều diễn ra tốt đẹp, cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết, thống nhất, đến nay chưa có biểu hiện bức xúc, tiêu cực. Ở các xã thuộc diện sáp nhập đã bầu ban chấp hành từ 13 đến 15 đồng chí theo đúng quy định của Chỉ thị 35, không tăng số lượng cấp ủy do sáp nhập. Về cơ bản công tác bố trí, sắp xếp cán bộ chủ chốt sau sáp nhập ở cấp xã cũng đã hoàn thành, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao. Đây là điểm sáng của Thanh Hóa. Sau đại hội điểm cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, đã kịp thời rút kinh nghiệm và tập trung chỉ đạo những đơn vị được dự báo là có vấn đề phức tạp có thể xảy ra. Kịp thời hướng dẫn thực hiện và giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với 46 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý không đủ tuổi tái ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và tái ứng cử HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026; điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ trước đại hội nhằm chuẩn bị một bước nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến báo cáo với đồng chí Phạm Minh Chính và Đoàn công tác tình hình thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo xây dựng Dự thảo Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị. Đồng thời ban hành Công văn số 1601-CV/TU ngày 26-2-2020, định hướng số lượng phó chủ tịch HĐND và phó chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó, tạo điều kiện để các địa phương chủ động chuẩn bị nhân sự chủ chốt chính quyền các cấp. Đang tích cực chuẩn bị tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 75-KL/TW ngày 30-5-2020 của BCH Trung ương.

Thanh Hóa thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19 và thiên tai, dịch bệnh nhưng Đảng bộ, Chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra và đạt một số kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả rõ nét; xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên. Kinh tế tăng trưởng dự kiến vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII, năng lực sản xuất và quy mô nền kinh tế tăng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu Đại hội (12%). Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 dự kiến đạt 133.816 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.670 USD, gấp 1,9 lần năm 2015. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; giáo dục - đào tạo đạt kết quả cao tại các kỳ thi học sinh giỏi THPT toàn quốc, kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2,56%. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm…


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những thành tích của tỉnh đạt được, đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ tỉnh tiếp tục duy trì sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng cùng nhau giải quyết và vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau để góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và Kết luận 75 của BCH Trung ương:

Một là
, hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đúng tiến độ và quy định, nhất là nâng cao chất lượng góp ý, thảo luận các văn kiện trình Đại hội và thực hiện tốt công tác nhân sự. Chuẩn bị thật tốt báo cáo chính trị để trình xin ý kiến Bộ Chính trị; Báo cáo cần phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, bố cục hợp lý, cân đối giữa các lĩnh vực, giữa ưu điểm và khuyết điểm; bảo đảm logic về nội dung, bám sát chức năng, nhiệm vụ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra để đánh giá khách quan, toàn diện, sát thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, tổng kết cách làm hay, sáng tạo, thành quả nổi bật để đúc rút những bài học kinh nghiệm bổ ích, sâu sắc, có tính khả thi, mang lại hiệu quả cao và góp phần nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng. 

Hai là, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh phải bám sát quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc để kiểm điểm, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị; phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo đảm tính Đảng, tính đoàn kết với thái độ khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe. Chú trọng kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp nhằm sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm một cách hiệu quả nhất, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Ba là, về Đề án nhân sự, cần phải tiến hành theo phương châm “Làm từng bước chặt chẽ; từng việc cụ thể, thận trọng; từng khâu, kỹ lưỡng; làm đến đâu chắc đến đó”; bảo đảm đúng số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tính kế thừa, đổi mới phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ. Công tác nhân sự phải kết hợp hài hòa giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng khiếu; giữa kinh nghiệm với chiều hướng phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù; phải công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, khách quan, công tâm. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín; muốn vậy cần phải thực hiện quy trình 5 bước một cách nghiêm túc, chặt chẽ, có hiệu quả.

Bốn là, đối với tỉnh Thanh Hóa lúc nào, nơi nào cũng phải coi trọng và tập trung cao độ xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng và chính quyền các cấp một cách vững chắc ở tất cả địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và trong toàn Đảng bộ tạo sự lan tỏa trong toàn dân và trong xã hội. Tiếp tục coi trọng và đầu tư hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên đủ sức lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao phó; trong công tác nhân sự luôn đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Năm là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế theo chiều sâu, nhanh và bền vững. Thanh Hóa cần xác định phát triển “nông nghiệp và xây dựng nông thôn là cơ sở, nền tảng; công nghiệp là trung tâm, dịch vụ là động lực”; với quan điểm phát triển lấy nguồn lực bên trong là chiến lược cơ bản, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá; tăng cường ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của nhân dân; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và là nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.

Sáu là, tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể kết quả hơn 4 năm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo khí thế thi đua sôi nổi tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp gắn với Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa Liềm vàng) lần thứ V - năm 2020; trong đó, chú trọng tuyên truyền những thành tựu mà tỉnh đã đạt được, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt với phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”,lấy cái đẹp dẹp cái xấu” tạo khí thế cho việc hoàn thành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, để đại hội Đảng thực sự là ngày hội của toàn Đảng và toàn dân trên địa bàn.
Tin: Thanh VănẢnh: Trần Thanh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS