Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12-7-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
17:30' 14/7/2020

Ban Tổ chức Trung ương đón tân Phó Trưởng ban. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương triển khai các đoàn giám sát về công tác cán bộ năm 2020; làm việc với một số địa phương, cơ quan, đơn vị về việc thực hiện thật tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình đại hội cấp trên cơ sở, góp phần quan trọng chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tích cực hoàn thiện các đề tài, đề án báo cáo Bộ Chính trị từ nay đến hết quý III-2020, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ Cơ quan.


Toàn cảnh Hội nghị giao ban chiều 13-7-2020.


Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai các đoàn giám sát về công tác cán bộ theo Kế hoạch số 265-KH/BTCTW tại một số địa phương, đơn vị nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với một số địa phương, đơn vị về việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại các buổi làm việc, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và chính quyền các cấp; tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đúng tiến độ, quy định và có chất lượng. Kịp thời hoàn thiện văn kiện đại hội và Đề án nhân sự theo hướng thể hiện được tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, sát tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm và có tính khả thi cao khi thực hiện; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành phải bảo đảm tính Đảng, tính chiến đấu, tính cầu thị, phê bình và tự phê bình cao. Công tác cán bộ phải công khai, minh bạch, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những cán bộ không đủ tiêu chuẩn và không bỏ sót cán bộ đủ đức, đủ tài, có uy tín nhằm góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Về công tác theo dõi tình hình tổ chức đại hội các cấp, Ban Tổ chức Trung ương đã kịp thời có báo cáo về tình hình và việc rút kinh nghiệm đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở; tiếp tục theo dõi, nắm tình hình đại hội cấp trên cơ sở tại các địa phương, đơn vị, chuẩn bị một bước cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Theo dõi, đôn đốc tổng hợp tình hình các đoàn công tác của 12 đồng chí Ủy viên Ban Bí thư chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực hoàn thiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị từ nay đến hết quý III-2020. Trong đó, đã hoàn thiện dự thảo Thông báo số lượng đại biểu được phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Trung ương; tổ chức hội thảo xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học về Đề án “Khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Tích cực tiếp thu, hoàn thiện các đề án “Về tiêu chuẩn chức danh; nhiệm vụ, quyền hạn và chính sách, chế độ đối với chuyên gia cao cấp, chuyên gia, trợ lý, thư ký”; “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên và công tác cán bộ nội bộ Cơ quan. Đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, khách quan. Tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng năm 2020 cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tại khu vực phía Nam.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương kết luận tại Hội nghị giao ban tuần từ ngày 6 đến ngày 12-7-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.


Trong thời gian tới, các vụ, cục, đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung cao độ hoàn thành các đề tài, đề án đúng tiến độ, có chất lượng để báo cáo Bộ Chính trị từ nay đến hết quý III-2020. Tiếp tục triển khai các đoàn giám sát về công tác cán bộ năm 2020 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo dõi, tổng hợp, nắm tình hình tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, chuẩn bị một bước cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tích cực tham mưu triển khai buổi làm việc của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương với các đồng chí đại sứ, tổng lãnh sự trước khi lên đường đi công tác nhiệm kỳ. Chuẩn bị nội dung và tổ chức thật tốt Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp chuẩn bị mở lớp thứ 5 bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII. Đồng thời, bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên theo đúng tiến độ, chất lượng đã đề ra.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Ngọc Anh
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS