Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 13 đến ngày 19-7-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
11:6' 21/7/2020

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục triển khai các đoàn giám sát về công tác cán bộ năm 2020 tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị. Tham mưu Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình đại hội cấp trên cơ sở, góp phần quan trọng chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020) tại một số địa phương , đơn vị . Tập trung hoàn thiện các đề tài, đề án báo cáo Bộ Chính trị từ nay đến hết quý III-2020. Tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban sáng 20-7-2020.

Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục triển khai các đoàn giám sát về công tác cán bộ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn từ 1-1-2018 đến 31-5-2020. Quá trình giám sát, trao đổi, thảo luận được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan; các ý kiến phát biểu trách nhiệm, thẳng thắn, chân thành, tâm huyết. Nhìn chung, qua giám sát, các địa phương, cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, ít có trường hợp sai sót. Việc triển khai thực hiện công tác cán bộ sau kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chất lượng, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của tình hình địa phương.

Tiếp tục nắm tình hình tổ chức đại hội các cấp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan liên quan trong thẩm định nhân sự các cấp. Từng bước triển khai, thực hiện Kết luận số 75-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII. Đã ban hành văn bản gửi các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc nâng cao chất lượng xây dựng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội, trong đó nhấn mạnh cần “tập trung gợi ý các nội dung lớn, khó, mới, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn ý kiến khác nhau, những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương, cơ quan, đơn vị; gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội để có thời gian nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng phát biểu, trao đổi, thảo luận tại đại hội”. Tiếp tục theo dõi, nắm tình hình đại hội cấp trên cơ sở tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua tổng hợp báo cáo của 64/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương, đến nay, đã có 489/1288 (37,96%) đảng bộ đã tổ chức đại hội cấp trên cơ sở; Lào Cai là đảng bộ đầu tiên hoàn thành đại hội cấp trên cơ sở (13/13 đảng bộ trực thuộc).

Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực hoàn thiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền từ nay đến hết quý III-2020. Tiếp thu ý kiến của các đồng chí có trách nhiệm để hoàn thiện các dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghiên cứu, hoàn thiện các đề án để trình các cấp trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban tuần từ ngày 13-7 đến ngày 20-7-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ cơ quan. Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Đoàn cán bộ của Ban thực hiện các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020) tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bắc Giang. Tham mưu Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tích cực chuẩn bị các điều kiện, nội dung, tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn chỉnh, ban hành công văn định hướng nội dung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các cơ quan báo chí Trung ương. 

Trong thời gian tới, các vụ, cục, đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung cao độ hoàn thiện các đề tài, đề án đúng tiến độ, có chất lượng để báo cáo cấp có thẩm quyền từ nay đến hết quý III-2020. Tiếp tục triển khai các đoàn giám sát về công tác cán bộ năm 2020 tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Theo dõi, tổng hợp, nắm tình hình, kết quả tổ chức đại hội cấp trên cơ sở, chuẩn bị một bước cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Hoàn thiện kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tổ chức Trung ương năm 2020 và triển khai thí điểm Quy chế thí điểm đánh giá cán bộ tại các vụ, cục, đơn vị trong cơ quan. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị giao ban tháng 7-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8-2020. Phối hợp tổ chức Lễ khai giảng lớp thứ 5 về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII; lớp bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí khu vục miền Bắc. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong trong công việc, tích cực hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS