Thời sự - Chính trị
NXB Chính trị quốc gia Sự thật công bố sách xuất bản lần thứ I, năm 2020
13:18' 25/7/2020
Sáng 23-7-2020, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I, năm 2020.  Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì Lễ công bố sách.

Toàn cảnh Lễ công bố sách lần thứ I, năm 2020 của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, để thực hiện tốt vai trò của mình, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành nhiều đầu sách chính trị, lý luận, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tính đến ngày 20-7-2020 NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 400 ấn phẩm về lĩnh vực chính trị, lý luận, pháp luật, kinh tế, lịch sử, văn hóa - xã hội. Tại buổi Lễ công bố sách xuất bản lần này, NXB chọn lọc và giới thiệu một số đầu sách quan trọng, có giá trị và ý nghĩa lớn đã được xuất bản, phát hành. Các ấn phẩm được chia thành 4 nhóm chủ đề chính gồm: (1) Sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; (2) Sách phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (3) Sách kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020); (4) Sách tiểu sử các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong đó nổi bật với các đầu sách: cuốn sách “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” của Ban Tuyên giáo Trung ương; cuốn sách “Chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gồm những bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn được tuyển chọn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cuốn sách "Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011" của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII; Cuốn sách "Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới", do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An sưu tầm, biên soạn…

Những đầu sách được xuất bản trong nửa đầu năm 2020 của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Bên cạnh đó, NXB Chính trị quốc gia Sự thật cũng cho ra mắt một số cuốn sách nghiên cứu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước như Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay; Niên giám khoa học năm 2019; bộ sách Các dân tộc Việt Nam (4 tập); bộ sách Văn hóa biển đảo Việt Nam (9 tập); Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển đảo Việt Nam…

Đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Lễ công bố sách.

Chia sẻ thêm tại Lễ công bố sách, đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2020, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã triển khai xuất bản, phát hành 38 sách điện tử trên hệ thống xuất bản, phát hành sách điện tử trên trang https://stbook.vn/. Đồng thời, trang Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn (http://www.thuviencoso.vn/) cho phép bạn đọc tiếp cận, khai thác miễn phí hơn 400 đầu sách của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Các cuốn sách được chia theo các chủ đề gồm: Sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Sách về xây dựng Đảng, Nhà nước; Sách về kiến thức phổ thông: Sách về kỹ năng quản lý; Sách về phổ biến chính sách, pháp luật; Sách về phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp; Sách trang bị cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới... Bạn đọc có thể truy cập đọc sách trực tiếp hoặc tải toàn bộ nội dung cuốn sách mà mình quan tâm qua máy tính và điện thoại di động”.

Ngọc Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS