Thời sự - Chính trị
Tập huấn công tác tuyên truyền miệng và nghiệp vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên năm 2020
14:43' 8/10/2020

Sáng 8-10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền miệng và nghiệp vụ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên năm 2020, giao ban báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 10-2020. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Đ/c Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư, trưởng ban tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí báo cáo viên của Đảng ủy Khối.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, công tác tuyên truyền miệng có vai trò quan trọng, là kênh thông tin chính thống, trực tiếp và thường xuyên truyền bá sâu rộng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; là công cụ sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái cùng âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối hiện có 30 đồng chí, bảo đảm về tiêu chuẩn, số lượng, có cơ cấu hợp lý. Hội nghị tập huấn lần này giúp đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong Khối nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, kỹ năng, phương thức triển khai công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng; tích cực đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) định hướng một số nội dung trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới; Đại tá Tô Quang Hanh, Phó Trưởng Phòng Báo cáo viên (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) giới thiệu chuyên đề “Một số kinh nghiệm, kỹ năng công tác tuyên truyền miệng”; đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương giới thiệu chuyên đề “Phát huy ưu thế của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS