Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô Hà Nội
22:8' 14/10/2020

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020), sáng 14-10, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc nhiệm kỳ 2015-2020.
Quang cảnh buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tây, Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo TP. Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy; các đồng chí nguyên Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy qua các thời kỳ.

Lịch sử 90 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh vẻ vang của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất họp từ ngày 14 đến cuối tháng 10-1930, Trung ương đã cử ra các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay), đánh dấu sự chuyển biến mới trong công tác tổ chức của Đảng. Với ý nghĩa lịch sử đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã quyết định lấy ngày 14-10 hằng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Đảng bộ thành phố Hà Nội vinh dự là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước; luôn được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho niềm tin yêu và kỳ vọng đặc biệt: Là đầu não chính trị và “gương mẫu cho các đảng bộ khác”.

90 năm qua, với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo nhân dân Thủ đô, góp phần cùng nhân dân cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong những thành công đó có phần đóng góp công sức không nhỏ của các thế hệ ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô, nhất là của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội - Hà Đông - Sơn Tây - Hà Tây qua các thời kỳ.

Qua các thời kỳ, ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt khó; đồng thời bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tổ chức Trung ương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đặc biệt là tham mưu giúp Thành ủy tổ chức thành công các nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố.

Ghi nhận những cống hiến, đóng góp trong những năm qua đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của Thủ đô, đất nước, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì, được Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Thành ủy trao tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua và các phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy khẳng định: Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, bảo đảm thực hiện thắng lợi đường lối chính trị trong mọi giai đoạn cách mạng. Trong đó, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, Ban Tổ chức các cấp ủy Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng đều được các cấp ủy Đảng quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bởi đây là nhiệm vụ được coi là “then chốt của then chốt”.

Trong suốt quá trình phát triển của lịch sử Việt Nam, đặc biệt là từ khi thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã  bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, bám sát thực tiễn, kịp thời giải quyết những vấn đề mang tính chất cơ bản phục vụ cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiện toàn bộ máy hệ thống chính trị và thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; góp phần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Để đạt được thành quả quan trọng đó, có sự đóng góp to lớn của các cơ quan của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Toàn ngành đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, tận tụy, trách nhiệm, vượt qua thử thách để phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân. Các thế hệ cán bộ, công chức của ngành đã trân trọng, kế thừa và phát huy truyền thống quý báu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó.

Kế thừa những truyền thống quý báu, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng và thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, nhất là từ sau khi thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Hà Nội từ ngày 1-8-2008. Ngành đã tham mưu tích cực cho Thường trực Thành ủy, các cấp ủy, ban, ngành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về công tác tổ chức cán bộ, tạo ra nhiều chuyển biến lớn, dấu ấn nổi bật, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô đạt được trong 90 năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Đại hội đại biểu  Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp và đề ra những mục tiêu quan trọng trong giai đoạn tới. Để tạo ra những chuyển biến quan trọng cho Thủ đô, công tác xây dựng Đảng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đồng chí đề nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những kinh nghiệm quý báu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Lãnh đạo TP. Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng Thủ đô. 

Tại buổi gặp mặt, BTV Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ TP. Hà Nội.


PG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS