Thời sự - Chính trị
Thành ủy Hà Nội tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
15:54' 7/11/2020
Sáng 7-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, đại biểu Trung ương có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại biểu các ban đảng Trung ương.

Đại biểu thành phố có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố. Tới dự Hội nghị còn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.


Đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy trình bày báo cáo tổng kết, đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8-7-2019 về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội”; thành lập và sớm đưa vào hoạt động 3 tiểu ban; thành lập 16 đoàn công tác, 16 đoàn kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện.

Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thuộc TP. Hà Nội được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, quyết liệt, đồng bộ, bài bản, theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành uỷ. Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã được tổ chức thành công, đạt kết quả toàn diện, bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, theo đúng tiến độ, nhất là trong điều kiện đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Ðại hội đảng bộ cấp cơ cở và cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng các Đảng bộ, là ngày hội lớn của toàn dân, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Qua chỉ đạo, triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bước đầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội  rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, Ban Thường vụ Thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tập trung chỉ đạo sâu sát, kịp thời trong suốt quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. Chú trọng công tác chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm; quan tâm các đảng bộ có khó khăn về nhân sự chủ chốt.

Hai là, tập trung xây dựng hệ thống văn bản quy định và hướng dẫn thống nhất, theo đúng quy định của Trung ương. Các đảng bộ tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung văn bản, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội sát với tình hình đồng thời gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Chuẩn bị kỹ lưỡng các dự thảo văn kiện, chương trình đại hội; thành lập, phân công các tiểu ban giúp việc; lựa chọn thành viên đoàn chủ tịch.

Ba là, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân. Coi trọng việc mở rộng và phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy.

Bốn là, quá trình chuẩn bị nhân sự trước và trong đại hội phải làm tốt công tác tư tưởng, đánh giá đúng và nắm chắc tình hình cán bộ, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm liên quan đến cán bộ, đảng viên và tình hình liên quan đến địa phương trước đại hội, các bước quy trình nhân sự cấp ủy phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc; làm tốt công tác chính sách cán bộ, nhất là cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy và chính quyền.
 
Năm là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, trang trí đại hội đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định; đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, để đại hội đảng bộ các cấp thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.


Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy khẳng định, để thành phố có được thành công toàn diện trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, trước hết là được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hà Nội là 1 trong 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương được Bộ Chính trị trực tiếp cho ý kiến về văn kiện và nhân sự; được các cơ quan Trung ương chia sẻ.

Thành ủy Hà Nội đã tổ chức tốt việc chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, chủ động của thường trực cấp ủy các cấp là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố xuống cơ sở được phân công, giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện đã vào cuộc thực hiện rất trách nhiệm, không kể ngày đêm. Ngoài các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị, còn rất nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào thành tích chung của thành phố.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu gồm các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XVI; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 đảng bộ có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo tổ chức thực hiện đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; 10 tập thể cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phục vụ Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội.

UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố.

T.H

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS