Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật trong tuần qua của Ban Tổ chức Trung ương
10:59' 10/11/2020

Xây dựng Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020; Hội nghị Trung ương 14 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 9-11-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.
                                 Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020, trong đó, đã gửi xin ý kiến góp ý của các địa phương, cơ quan, đơn vị về Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả bầu cử tại đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; tiếp tục thẩm định nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, báo cáo Ban chỉ đạo Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; dự thảo Kế hoạch phân công các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tham gia Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; tổng hợp hồ sơ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tổng hợp Báo cáo của các cơ quan và ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương để hoàn thiện “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII”; Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng và các đề án, nhiệm vụ báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý IV năm 2020.

Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 13156-CV/BTCTW ngày 2-11-2020 về việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020. Tổng hợp hồ sơ để trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan về việc khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ nội bộ như: Tổ chức trao Quyết định hoàn thành tập sự và bổ nhiệm ngạch công chức đối với 10 công chức tuyển dụng theo Nghị định số 140-NĐ/CP.

Phối hợp triển khai Kế hoạch thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là kết quả của đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó tạo sức lan tỏa, không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các địa phương, đơn vị tích cực gửi tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 và chuẩn bị xuất bản Tạp chí số Xuân Tân Sửu 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những nỗ lực của các vụ, cục, đơn vị trong cơ quan, đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, hoàn thành Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ để kịp thời rút kinh nghiệm, góp phần tổng kết, bổ sung lý luận cho Đảng, tham mưu chuẩn bị tốt nội dung phục vụ Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020 và Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi, giải đáp những khó khăn của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là công tác nhân sự.

Hai là, hoàn thiện các đề án trình Hội nghị Trung ương 14, khóa XII bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong đó: hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng và các đề án, nhiệm vụ báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý IV - 2020.

Ba là, tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng gửi tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ V. Hoàn thành Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ 2020-2025 và công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Đồng thời, tích cực đổi mới lề lối, tác phong trong công việc, xây dựng văn hóa bản sắc tốt đẹp của đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng “trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, tập trung cao độ hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS