Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 9-11 đến ngày 15-11-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
17:47' 17/11/2020
Tích cực chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020; Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) và Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng các đề án, nhiệm vụ trình các cấp có thẩm quyền; tiếp tục thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp nhận hơn 1.500 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 16-11-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.


Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã tổng hợp ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các chuyên gia, nhà khoa học, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức Buổi gặp mặt các đồng chí diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả bầu cử tại đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương và chuẩn bị nội dung phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

Tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) và Đại hội XIII của Đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thiện Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng và Danh sách chỉ định đại biểu dự Đại hội XIII báo cáo Bộ Chính trị. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tổng kết công tác, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2020 và tổng kết đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thiện Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ban hành Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 3 năm 2020. Đồng thời, tiếp nhận hơn 1.500 tác phẩm tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020. 

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những nỗ lực của các vụ, cục, đơn vị trong cơ quan đã đạt được trong tuần; đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: 

Một là, hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020 đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình sau đại hội tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhất là việc kiện toàn các chức danh Nhà nước tại các địa phương nhiệm kỳ 2016-2021. Nắm chắc tình hình, kịp thời trao đổi, giải đáp những khó khăn của các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là công tác nhân sự. 

Hai là, hoàn thiện các đề án trình Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) và Đại hội XIII của Đảng bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong đó: Hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; tham mưu, chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục tổng hợp, thẩm định, rà soát hồ sơ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hoàn thiện dự thảo tờ trình, báo cáo, quyết định thành lập Đoàn đại biểu, cử trưởng đoàn và phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tham gia sinh hoạt tại các đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng và Danh sách chỉ định đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng. 

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chú trọng nêu gương những điển hình tiên tiến, những tấm gương “người tốt, việc tốt”, cách làm hay, mô hình mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác nội bộ cơ quan; chuẩn bị tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 3. Tích cực chuẩn bị thật tốt Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11 và 11 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12-2020.
Tin: Ngọc DiệpẢnh: Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS