Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 16-11 đến ngày 22-11-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
17:11' 25/11/2020

Làm tốt công tác tham mưu, chuẩn bị nội dung góp phần vào thành công của Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các đề án, nhiệm vụ báo cáo Bộ Chính trị, nhất là các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 14 và Đại hội XIII của Đảng. Tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị giao ban tháng 11 và chấm sơ khảo 1.701 tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - 2020. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 23-11-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.
                                 Đ/c Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị hoàn thiện Báo cáo và các tài liệu liên quan tổ chức thành công Hội nghị cán bộ toàn quốc, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII) và Đại hội XIII của Đảng gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đã báo cáo Bộ Chính trị về tờ trình Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng; số lượng, thành phần và danh sách khách mời trong nước dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội XIII…

Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; tổ chức trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn năm 2020. Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2020 dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V-2020, đến nay đã nhận được 1.701 tác phẩm của các cơ quan, đơn vị; đồng thời tích cực chuẩn bị cho vòng chấm sơ khảo. Xây dựng Báo cáo kết quả công tác đối ngoại năm 2020 và kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2021; chuẩn bị nội dung phục vụ Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, ghi nhận các Tổ biên tập, các vụ, cục, đơn vị đã tích cực tham mưu có chất lượng, hiệu quả để tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc và các đề án, nhiệm vụ báo cáo cấp có thẩm quyền; đồng thời, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới:

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Bài phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, hoàn thiện các tài liệu sau Hội nghị.

Hai là, phối hợp tham mưu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại các địa phương nhiệm kỳ 2016-2021. Tham mưu chuẩn bị thật tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 14 (khóa XII). Tập trung cao độ hoàn thành các đề án, nhiệm vụ phải hoàn thành từ nay đến hết quý IV-2020 bảo đảm tiến độ và chất lượng; đồng thời, đề xuất xây dựng chương trình công tác toàn khóa và năm 2021 của Ban.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tổ chức chấm sơ khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020.

Bốn là, chuẩn bị chu đáo các nội dung và điều kiện tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12-2020; tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và các hoạt động tổng kết năm của Ban.

Năm là, tiếp tục tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ, công chức trong Ban. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác tổng kết năm 2020 và thực hiện tốt công tác cán bộ nội bộ. Mỗi cán bộ, công chức cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường phòng, chống đại dịch COVID-19 trong tình hình mới; đồng thời hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc.

* Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 5 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. 5 tập thể gồm: Vụ Tổng hợp cán bộ, Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Phòng Tổng hợp (Văn phòng Ban), Phòng Hành chính - Lưu trữ (Văn phòng Ban).

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS