Thời sự - Chính trị
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương quản lý
23:14' 25/11/2020

Sáng 25-11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương khai mạc lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.
Đ/c Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương phát biểu khai mạc lớp học.

Dự Lễ khai mạc còn có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học cùng hơn 100 học viên đến từ các đảng bộ trực thuộc Khối Các cơ quan Trung ương.

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, việc tổ chức lớp học nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn và khả năng vận dụng các nghị quyết của Đảng thông qua các bài học kinh nghiệm được rút ra từ những mô hình thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thông qua nội dung các bài giảng, các chuyên đề, thảo luận và nghiên cứu thực tế, góp phần rèn luyện, bồi dưỡng cho người học thấm nhuần lý tưởng cách mạng, lối sống, tác phong, đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức, trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng và Nhân dân.

Lớp học diễn ra từ ngày 25 đến 27-11, các học viên sẽ được truyền đạt và trao đổi 6 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ và những tác động đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam; Kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tư duy hệ thống với công tác lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay; Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ và bối cảnh mới.

Đồng chí Đỗ Việt Hà đề nghị các học viên tham gia khóa học cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là vấn đề mới, vấn đề khó còn vướng mắc, liên quan trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần cùng Đảng bộ Khối thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã đề ra.

Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS