Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021
21:38' 7/1/2021

Sáng 6-1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cCơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Đ/c Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương; đại diện một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đại diện thường trực các đảng ủy trực thuộc; đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối.

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực bất ổn, khó lường; dịch COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Đảng bộ Khối nói chung và công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sự định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và hệ thống tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo niềm tin, sự phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết ở các đảng ủy trực thuộc nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và đối tượng cũng như các yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối. Chất lượng báo cáo viên được nâng lên, tài liệu quán triệt được trang bị đầy đủ. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động bảo đảm bám sát các nghị quyết, phù hợp với đặc thù, thực tiễn của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và ban tuyên giáo cấp ủy các cấp đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tập trung vào việc xây dựng khối đại đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Sau 4 năm thực hiện, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có nhiều chuyển biến tích cực, tạo được sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Trong bối cảnh năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Khối xác định: cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, vượt qua thách thức, triển khai công tác tuyên giáo Đảng bộ Khối với chủ đề “Đề cao trách nhiệm nêu gương của tổ chức đảng và đảng viên”.

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên giáo năm 2021 là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực đi đôi với việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong Đảng bộ Khối; tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc, sáng tạo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết chuyên đề của cấp ủy các cấp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Một số chỉ tiêu trong năm 2021: 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết của Đảng; 100% cấp ủy, tổ chức đảng có giải pháp hiệu quả, sáng tạo để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng việc tổ chức, học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng; 100% cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết… Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể làm cơ sở để các đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa và triển khai phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng đảng bộ, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021.

Thảo Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS