Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 4-1-2021 đến ngày 10-1-2021 của Ban Tổ chức Trung ương
21:26' 12/1/2021

Tích cực tham mưu chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 15 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng. Chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tổ chức Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Ban Tổ chức Khu ủy Khu V. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 11-1-2021 của Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì giao ban tuần ngày 11-1-2021 của Ban Tổ chức Trung ương.


Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương tích cực tham mưu nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị Trung ương 15 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng; tham mưu Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng hoàn thiện phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra. Tham mưu về danh sách khách mời trong nước dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trong đó, báo cáo Ban Bí thư về chế độ trợ cấp Tết năm 2021 và cơ chế, chính sách đặc thù trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cán bộ cấp cao. Đã hoàn thành việc chấm Giải Búa liềm vàng và chuẩn bị cho Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 vào ngày 13-1-2021 tại Hà Nội. Theo đó, 62 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao 1 Giải đặc biệt, 5 Giải A, 10 Giải B, 16 Giải C, 8 giải chuyên đề và 27 Giải khuyến khích… Đặc biệt, Giải Búa liềm vàng năm nay sẽ có một số nhân vật tiêu biểu trong số các tác phẩm đoạt giải được lựa chọn để biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị trong tuần; đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, tích cực tham mưu thật tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 15 khóa XII và Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với các đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kiến không đủ tuổi tái cử sau Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, tiếp tục triển khai, hoàn thiện đề án, nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng như: Dự thảo Tờ trình về xác định tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo chủ trương, quy định tăng tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ của Chính phủ; Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thay thế Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố...

Ba là, tập trung cao độ tổ chức thành công Lễ trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, vừa mang tính chính trị, vừa mang tính nghệ thuật, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Khu ủy Khu V tại Đà Nẵng và hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Tin: Ngọc DiệpẢnh: M.A

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS