Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 11-1-2021 đến ngày 17-1-2021 của Ban Tổ chức Trung ương
19:1' 19/1/2021
Tham mưu kỹ lưỡng, chu đáo góp phần vào thành công Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 15 khóa XII. Tập trung cao độ chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức chu đáo, trang trọng Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, đồng thời, phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021. Tích cực chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Ban Tổ chức Khu ủy Khu V. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 18-1-2021 của Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị giao ban sáng 18-1-2021.


Trong tuần, Ban Tổ chức Trung ương tích cực tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng dân chủ, công khai, minh bạch được Hội nghị Trung ương 15 khóa XII thông qua với số phiếu tập trung rất cao. Tham mưu hoàn thiện Tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và công tác nội bộ cơ quan. Tổ chức chu đáo, trang trọng Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 để lại ấn tượng sâu sắc đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập, người làm báo trong và ngoài nước. Tiếp tục triển khai các đề án, nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Ban Tổ chức Khu ủy Khu V tại TP. Đà Nẵng. Phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn, trao đổi, giải đáp, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai, thực hiện Kết luận 71-KL/TW của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các vụ, cục, đơn vị trong tuần. Thời gian tới là thời điểm rất quan trọng, đòi hỏi cần có sự thống nhất về nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Một là, tập trung cao độ tham mưu chuẩn bị thật tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Hai là, tiếp tục triển khai các đề án, nhiệm vụ và chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020.

Ba là, triển khai kế hoạch Tết Nguyên đán năm 2021 và chuẩn bị các điều kiện tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ hưu trí cuối năm. Tổ chức trang trọng Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Khu ủy Khu V tại Đà Nẵng, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Bá Thắng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS